В света на хората | Page 2

Да се запознаем! Аз се казвам Ир. А аз съм Ея. Аз пък съм Лен. Ние идваме от другия край на Вселената със специална мисия – да разберем за какво служат старинните предмети, които се намират в това вълшебно ковчеже.