Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης τεύχος 9, 19 Οκτωβρίου 2014 - Page 12

ΥΓΕΙΑ 12 Σημαντικές Έννοιες Ψυχικής Υγείας του Δημήτρη Χ. Οικονόμου Ψυχιάτρου – Ψυχοθεραπευτή psoa.10@gmail.com Ας προσεγγίσουμε κάποιες βασικές έννοιες που αφορούν τον ευαίσθητο χώρο της ψυχικής υγείας, ευελπιστώντας να βοηθήσουμε στη σωστή επιλογή ειδικού, όταν αντιμετωπίζουμε (ή δεν αντιμετωπίζουμε) κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, και να συμβάλλουμε στην αποσαφήνιση όρων και εννοιών που συχνά μπερδεύουν. Ψυχίατρος: είναι ο γιατρός που ειδικεύεται στη θεραπεία των ψυχικών ασθενειών. Δηλαδή, είναι ένας γιατρός που έχει πτυχίο πρώτα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου (6 χρόνια) και στη συνέχεια έχει ειδικευτεί (για άλλα 5 χρόνια) στην Ψυχιατρική. Αποκτά την Άδεια Άσκησης στη Ψυχιατρική ειδικότητα μετά από επιτυχείς εξετάσεις στην έδρα της Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια χρειάζεται άδεια από τη τοπική Νομαρχία. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών του Ψυχιάτρου είναι, λοιπόν, συνολικά 11 Πανεπιστημιακά χρόνια. Ο Ψυχίατρος περιθάλπει τις ασθένειες που συνδέονται με τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής , είτε είναι φυσικής (βιολογικής), είτε ψυχολογικής, είτε κοινωνικής προέλευσης. Η κατάθλιψη, η «νεύρωση», οι ψυχώσεις, οι ψυχοσωματικές ασθένειες, το στρες (το άγχος), η εξάρτηση από το αλκοόλ, τα προβλήματα προσαρμογής σε μια νέα κατάσταση είναι τέτοια παραδείγματα. Ο Ψυχίατρος χρησιμοποιεί ως εργαλεία της δουλειάς τα Φάρμακα (σε επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε στις κατηγορίες τους), τη ψυχοθεραπεία ή συνδυασμό των 2 αυτών θεραπευτικών μεθόδων. Ψυχοθεραπεία : Είναι η θεραπευτική παρέμβαση που βασίζεται στη λεκτική επικοινωνία ανάμεσα στον θεραπευόμενο και τον θεραπευτή, (δηλαδή ως θεραπευτικό μέσο χρησιμοποιούνται τα λόγια) και στη σχέση μεταξύ τους, η οποία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον ασθενή (ή θεραπευόμενο) να αντιμετωπίσει τα Μέχρι τέλος Οκτωβρίου 50% σε νέες εγγραφές 19 Οκτωβρίου 2014 προβλήματα του, να προσαρμοστεί στη ζωή, να ανακουφιστεί από τα δυσάρεστα ψυχολογικά συμπτώματα του, να βελτιώσει τη νοητική του κατάσταση ή/και να συμβάλλει στη κοινωνική του επανένταξη, επιτρέποντας του να ζήσει μια όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητική ζωή. Υπάρχουν αρκετές σχολές Ψυχοθεραπείας, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής : Ψ υ χ α ν ά λ υ σ η , Ψ υ χ α ν α λ υ τ ι κ ή Ψ υ χ ο θ ε ρ α π ε ί α , Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία, Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ι κ ή Ψ υ χ ο θ ε ρ α π ε ί α , Ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή Ψυχοθεραπεία, Ομαδική Ψυχοθεραπεία, κλπ (σε επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε στις βασικές διαφορές). Συμβουλευτική: Ο όρος συμβουλευτική περιλαμβάνει διάφορες μη – ειδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Στόχος της είναι, κυρίως, η συναισθηματική κατανόηση και υποστήριξη του ασθενή, η παροχή πληροφοριών και η επίλυση προβλημάτων. Η γνησιότητα της σχέσης ιατρού – ασθενούς είναι το κύριο συστατικό της θεραπευτικής προσέγγισης. Συνοψίζοντας τις παραπάνω έννοιες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ψυχίατρος έχει 2 Θεραπευτικά «όπλα» στη θεραπευτική του φαρέτρα, τα φάρμακα (βιολογική παρέμβαση) και τη ψυχοθεραπεία (ψυχολογική παρέμβαση).