Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης τεύχος 9, 19 Οκτωβρίου 2014 - Page 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Τι Πρέπει Να Προσέξουμε Πριν Επιλέξουμε Νοσοκομειακό Πρόγραμμα του Ηλία Μπαρμπουλούση Ασφαλιστικού Συμβούλου New Life Insurance Κων/πόλεως 29 Αργυρούπολη Σήμερα, και παρά τη δεδομένη οικονομική στενότητα παρατηρείται όλο και πιο έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες για ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας ή αλλιώς νοσοκομειακά προγράμματα. Με την κατάσταση που επικρατεί στη δημόσια υγεία και την σταδιακή υποβάθμιση των καλύψεων του ΕΟΠΥΥ η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί πλέον για πολλούς μονόδρομο. Η ιδιωτική ασφάλιση δεν θεωρείται απλά ένα είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία δαπάνη που έρχεται να συμπληρώσει τα κενά των ασφαλιστικών ταμείων. Ποιοι είναι όμως οι 19 Οκτωβρίου 2014 όροι των συμβολαίων που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα; Τι καλύπτει ένα συμβόλαιο και ποια είναι τα ψιλά γράμματα; Ιδού τα σημαντικότερα σημεία. 1.Τι είναι ένα πρόγραμμα υγείας και τι καλύπτει: Ουσιαστικά αποτελεί την υποχρέωση μιας ασφαλιστικής εταιρείας να πληρώσει όλα τα αναγκαία έξοδα που θα προκύψουν για μια θεραπεία ενός ασθενούς σε νοσοκομείο. Για παράδειγμα καλύπτονται έξοδα δωματίου και τροφής, αμοιβές ιατρών, φάρμακα, εξετάσεις, υγειονομικό υλικό, αποκλειστική νοσοκόμα, ασθενοφόρο κ.α. 2. Διάρκεια: Ένα νοσοκομειακό συμβόλαιο μπορεί να είναι ισόβιο ή ετησίως ανανεούμενο. Είναι προφανές ότι τη μεγαλύτερη διασφάλιση την δίνει ένα ισόβιο πρόγραμμα διότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί ως προς τους όρους του, ανεξάρτητα εάν η ασφαλιστική έχει διακόψει την κυκλοφορία του σε νέους ασφαλισμένους. Από την άλλη η νέα τάση είναι τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια, για τα οποία η ασφαλιστική έ