Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης τεύχος 6, 12 Ιουλίου 2014 - Page 10

ΑΠΟΨΗ 10 Οι Δαπάνες Για Την Υγεία Και Ο Ρόλος Της Ιδιωτικής Ασφάλισης Ηλίας Μπαρμπουλούσης Ασφαλιστικός Σύμβουλος New Life Insurance Κων/πόλεως 29 Αργυρούπολη Η υγεία είναι αναμφισβήτητα το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Στην Ελλάδα της κρίσης όμως, οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης, αλλά και της προωθούμενης κυβερνητικής πολιτικής με εφαρμογή αλλεπάλληλων μέτρων στο χώρο της δημόσιας υγείας, έχουν έντονο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, που δυσκολεύονται πλέον να καλύψουν βασικές ιατροφαρμακευτικές ανάγκες. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για την τετραετία 20092012, που δείχνουν μεγάλη μείωση των συνολικών δαπανών για την υγεία στη χώρα μας, οι οποίες από €23,2 δις το 2009 έφτασαν τα €17,7 δις το 2012. Το γεγονός εξηγείται εύκολα, καθώς οι παροχές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης φθίνουν συνεχώς, ενώ συγχρόνως η οικονομική δυσχέρεια δεν αφήνει πολλά περιθώρια για κάλυψη νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών εξόδων με ιδιωτικές δαπάνες. Κοινή διαπίστωση είναι η ανάγκη αύξησης των δαπανών για την Υγεία, καθώς μέχρι στιγμής η μείωση δαπανών από το Κράτος και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν έχει οδηγήσει στον πολυπόθητο εξορθολογισμό του κόστους. Αντίθετα, η πράξη δείχνει λιγότερες και χειρότερες παροχές για τους ασφαλισμένους και κακή έως κάκιστη εξυπηρέτηση από τις δημόσιες νοσοκομειακές και υγειονομικές δομές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όμως και τα στοιχεία που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση, καθώς αντικατοπτρίζουν τον όλο και πιο δυναμικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο κλάδος στον τομέα της υγεί