Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης Τεύχος 39 Απρίλιος 2017 - Page 4

29 Απριλίου 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΑ
29 Απριλίου 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΑ

4

είναι ότι η Καλακώνα εκτός από δασκάλα Αργυροχρυσοχοΐας , είναι και δασκάλα χορού και επιμελήτρια εκθέσεων εναλλακτικών χειροτεχνιών . Στο σύνολο η Καλακώνα έλαβε 7.000 ευρώ εκ των οποίων τα 1.000 για 2 ημέρες εργασία ( ΑΛΛΑ για όλη την ημέρα , όσες ώρες ήταν ανοιχτός ο Γαλαξίας , και το μεσημέρι δηλαδή ). Ο Καλογρίδης , ο γιός του πρώην γραμματέα του Δήμου Νέας Σμύρνης , μάλλον δεν είναι « πολυχρηστικός » και
απασχολήθηκε μόνο ένα τρίμηνο με συνολικές αποδοχές 3.000 ευρώ . Βέβαια έκανε λίγο απ ’ όλα κατά αυτό το τρίμηνο αλλά κάτω από την ίδια « ομπρέλα » απόφασης . Με την αποχώρηση του πατέρα του ίσως δεν θα ξαναδούμε το όνομα του στη Διαύγεια του δήμου Νέας Σμύρνης .
Ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται να γίνει στη Βαρβάρα Κορκοβίλη , που ενώ δεν ανήκει στην παραπάνω κατηγορία , για κάποιον τρόπο φαίνεται ότι το οικογενειακό
της περιβάλλον προτιμάται από το Χατζαντουριάν για διάφορες εργασίες και προμήθειες . Η ίδια εισέπραξε 4.600 ευρώ για λογιστικές εγγραφές ΚΑΙ συντήρηση λογισμικού ( ΚΑΙ γνώσεις προγραμματισμού η Βαρβάρα – το ερώτημα που δημιουργείται είναι αν έχει κάποια πιστοποίηση γνώσεων επί του αντικείμενου ή στον ελεύθερο της χρόνο είπε να μάθει και μια γλώσσα προγραμματισμού στην ηλικία της και μπράβο !). Ο
γιος της ο Στέλιος πουλάει μπαλόνια στον Πολιτιστικό για 500 ευρώ . Όλα τα παραπάνω ποσά των συνεργατών συμπεριλάβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις
Είναι προφανές ότι ο Χατζαντουριάν γνωρίζει να διαλέγει συνεργάτες και σε αρκετές περιπτώσεις δεν πάει μακριά , συνεργάζεται με συγγενείς των συνεργατών του . Μέχρι το επόμενο αφιέρωμα για τις δημόσιες δαπάνες του Βαγγέλη …
Ποσό Είδος εξόδου δικαιούχος Α . Φ . Μ . ΔΟΥ ΑΔΑ
1.500 €
Εκτύπωση Εντύπου Φεστιβάλ Jazz
CLOUD PRINT IKE .»
DIGITAL &
DISPLAY PRODUCT
800649097 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΧΒΔΟΕΜΩ-ΚΓ6
1.200 € Εκτύπωση Εντύπου για Βεστιάριο >> >> >> 7ΓΠΦΟΕΜΩ-ΕΟΜ
1.000 € Εκτύπωση εντύπου Διοργάνωσης Εικαστικών Δράσεων
>> >> >> 614ΡΟΕΜΩ-Χ8Ο
8.000 € εκτύπωση εκδηλώσες Ιωνικών Γιορτών >> >> >> ΩΓΡΡΟΕΜΩ-ΣΗ4 1.500 € εκτύπωση πρόγραμμα θερινου Σινεμά 6002ΟΕΜΩ-ΞΧΣ 3.000 € εκτύπωση εισητήρια Ιωνικών Γιορτών >> >> >> 6ΣΚ0ΟΕΜΩ-7Η4 7.500 € εκτύπωση επιμορφωτικά προγράματα >> 7ΙΝΣΟΕΜΩ-Σ1Φ
1.500 € εκτύπωση προγράμματος Street Art >> >> >> 7ΑΓΖΟΕΜΩ-Χ2Μ 3.000 € έντυπα για τον αγώνα δρόμου >> >> >> 7ΕΓΥΟΕΜΩ-ΕΥΒ
5.000 € επανεκτύπωση εντύπων Ιωνικών Γιορτών >> >> >> 6Λ5ΚΟΕΜΩ-ΦΡΥ
500 €
επιμέλεια και υποστήριξη λοιπων εκδηλώσεων
Κατερίνα
Δεληγιάννη
125025630 Νέας Σμύρνης
778ΜΟΕΜΩ-ΠΥ4
5.000 € επιμέλεια και οργάνωση ιωνικών γιορτών >> >> >> 6ΗΜΜΟΕΜΩ-ΕΝ6
500 € επιμέλεια και οργάνωση μπαλέτου >> >> >> Ψ11ΘΟΕΜΩ-ΜΟΞ
5.000 € επιμέλεια και οργάνωση ζωγραφικής , φωτογραφιας κτλ
>> >> >> 6ΨΡΕΟΕΜΩ-359
5.000 €
επιμέλεια και οργάνωση ιωνικών γιορτών
Γεωργία Φαρμάκη
142803791
Νέας
Σμύρνης
ΨΠΔ6ΟΕΜΩ-ΖΚ7
2.000 € επιμέλεια και οργάνωση εκδηλώσεων Γαλαξία >> >> 6ΨΟΑΟΕΜΩ-Π7Μ
5.000 € επιμέλεια και οργάνωση Ιωνικών Εορτών Ταλίν Γεβοντιάν 139306859 IΗ ’ ΑΘΗΝΩΝ 707ΒΟΕΜΩ-1ΨΩ
4.000 € επιμέλεια και οργάνωση εκδηλώσεων τμήματος θεάτρου , χοροθεάτρου και λοιπών τμημάτων
1.000 €
Επιμέλεια εκθέσεων
Άννα Μαρία
Καλακώνα
1.000 € επιμέλεια και οργάνωση Εκδηλώσεων τμήματος Ζωγραφικής , Αργυροχρυσοχοίας , Αγιογραφίας , Φωτογραφίας
5.000 € επιμέλεια και οργάνωση Εκδηλώσεων τμήματος Θεάτρου , χοροθεάτρου & λοιπών Τμημάτων »
3.000 €
ειδικές υπηρεσίες του Οργανισμού
Κωνσταντίνος
Καλογρίδης
>> >> 73ΤΣΟΕΜΩ-ΠΘΦ
055811727 Νέας Σμύρνης
7ΨΖΘΟΕΜΩ-ΙΜΨ
>> >> >> 6ΔΘΤΟΕΜΩ-ΕΨ1
>> >> >> ΩΒΨΕΟΕΜΩ-ΦΣ7
132659627 Νέας Σμύρνης
69Χ0ΟΕΜΩ-ΙΗ6
3.600 € Αμοιβές Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης Βαρβάρα Κορκοβίλη 117953076 Π . Φαλήρου 7ΝΦΞΟΕΜΩ-Β46
1.800 € Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού >> >> >> 6ΥΗΥΟΕΜΩ-ΧΣ3
500 €
Έξοδα Διοργάνωσης Εικαστικών Δράσεων
ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε . Ε
997621626 6ΥΣΞΟΕΜΩ-Υ0Ρ
είναι ότι η Καλακώνα εκτός από δασκάλα Αργυροχρυσοχοΐας, είναι και δασκάλα χορού και επιμελήτρια εκθέσεων εναλλακτικών χειροτεχνιών. Στο σύνολο η Καλακώνα έλαβε 7.000 ευρώ εκ των οποίων τα 1.000 για 2 ημέρες εργασία (ΑΛΛΑ για όλη την ημέρα, όσες ώρες ήτα |L" <"  L\<| L|L <L|" <" LR | <L LPLR " <|" ЬL\ \ * \||