Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης τεύχος 3, 12 Απριλίου 2014 - Page 3

ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 12 Απριλίου 2014 Τεύχος 3 3 Παπασπυρίδης – Φραγκούλης: Αγώνας Με Τους Πολίτες Και Την Επόμενη Πενταετία για να τις καλύψει. Η αδυναμία προσλήψεων και οι δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις, που δεν είναι ικανές να καλύψουν τις ανάγκες, είναι οι λόγοι που ακόμα και η υφιστάμενη κοινωνική πολιτική εφαρμόζεται ανε