Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης Τεύχος 25 Φεβρουάριος 2016 - Page 3

3 ΑΠΟΨΗ 20 Φεβρουαρίου 2016 (Απ)αλλοτρίωση ενίσχυσης κοινωνικών δομών υπέρ του πολιτισμού... Όπως έχω αναφέρει και στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2016, γενικά είμαι υπέρ της άσκησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης όταν μέσα από αυτή προκύπτει θέμα ζωτικής λειτουργίας του Δημοσίου. Με βάση αυτήν την πεποίθηση είχα ταχθεί υπέρ, στην περίπτωση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου και το χαρακτηρισμό του Ο.Τ. 137 οικοπέδου σε χώρο Κ.Φ. - Νηπιαγωγείο με την υπ΄αριθμ. 158/2014 Α.Δ.Σ., απόφαση η οποία τεκμηριώθηκε ως σοβαρή πολεοδομική ανάγκη που προσφορά. Κατά το νόμιμο δικαίωμά του επέλεξε ως συμφέρουσα προσφορά εκείνη ενός ιδιώτη και όχι την προσφορά του Δήμου Νέας Σμύρνης. Δεν θα σταθώ στο ποιός ιδιώτης αγόρασε το ακίνητο και ποιά είναι η χρήση του. Θεωρώ πως αποτελεί θέμα ήσσονος σημασίας, εφόσον αυτή η χρήση δεν είναι συνέχεια της προηγούμενης, δηλαδή ιδιωτικού ωδείου, συνεπώς εντός των πολιτιστικών πλαισίων. Θα καταλάβαινα και θα στήριζα την άποψη της δημοτικής αρχής, εάν από τα προηγούμενα έτη είχε γίνει μια προσπάθεια