Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης Τεύχος 14, Μάρτιος 2015 - Page 10

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Λίγα Λόγια Για Τον Νόμο (Κατσέλη) 3869/2010 της Βίβιαν Μελικόκη 0ι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια κατέστησαν επιτακτική τη δημιουργία μιας νομοθετικής ομπρέλας, ώστε, έστω και την τελευταία στιγμή, να δώσουν μια “δεύτερη ευκαιρία” στους ιδιώτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Αυτό το νομοθετικό δημιούργημα, ο Νόμος 3869/2010 ή αλλιώς και γνωστός ως Νόμος Κατσέλη, θεσπίστηκε ακριβώς για την αντιμετώπιση των έκτακτων οικονομικών αναγκών, ως απότοκο της κρίσης. Πολλές, βέβαια, φορές έχει χαρακτηριστεί ως εμβαλωματικό ελλιγμό που δεν επιλύει ουσιαστικά τα προβλήματα, απλώς τα μεταθέτει, ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας τον προσδιορισμό των δικασίμων για μετά το 2020, γεγονός που ενσαρκώνει την έννοια της φράσης “στέλνω το ζήτημα στις ρωμαϊκές καλλένδες”. Εντούτοις, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει την ανακούφιση, έστω και αυτή την πρόσκαιρη , που προσφέρει στους πολίτες. Έτσι λοιπόν, εγείρονται 14 Μαρτίου 2015 κάποια ερωτήματα σχετικά με αυτή τη νομοθετική ρύθμιση, όπως: • Έχουν όμως όλοι δικαιώμα να υπαχθούν σε αυτή την προνομιακή διευθέτηση των χρεών; Ο συγκεκριμένος νόμος απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα,καταναλωτές, επαγγελματίες, δηλαδή στα άτομα, που δεν είναι έμποροι, δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα και έχουν αποδεδειγμένα μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, ιδίως αν αυτά είναι άνεργοι, έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ή το εισόδημα τους δεν επαρκεί. • Ποιά χρέη αφορά αυτή η ρύθμιση; Η ρύθμιση αφορά όλες τις ληξιπρόθεσμες και ενήμερες οφειλές, όπως για παράδειγμα οφειλές από όλους τους τύπους στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, από πιστωτικές κάρτες, κλπ. Ωστόσο, δεν καλύπτει διοικητικά πρόστιμα και εν γένει χρέη προς το Δημόσιο, εισφορές σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, χρηματικές ποινές, οφειλές που προέρχονται από αδικοπραξία, και φυσικά όπως προαναφέρθηκε εξαιρούνται οι οφειλές από εμπορικές συναλλαγες. • Ποιά είναι τα στάδια αυτής της διαδικασίας; Τα στάδια που προβλέ