Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ - Page 3

Αλληλεγγύη - ως ευκαιρία μέσα από τη συμμετοχή στα σπορ ( αγωνίσματα ) βουνού να προβληθεί η ομαδικότητα , η συνεργασία και η κατανόηση και να υπερπηδηθούν τα εμπόδια που συχνά προβάλλουν εξ αιτίας του φύλου , της ηλικίας , του χρώματος , της εθνικότητας , της συγκριτικής ικανότητας , της κοινωνικής ή εθνικής καταγωγής , του θρησκεύματος ή του δόγματος .
Αυτοπραγμάτωση – ως μια ευκαιρία μέσα από τη συμμετοχή στα σπορ βουνού να εμπλουτιστεί με νόημα και σημασία η επίτευξη των επιθυμητών στόχων και να υποστηριχθεί ο δρόμος προς την προσωπική πλήρωση .
Αλήθεια - ως αναγνώριση ότι στα αθλήματα βουνού η εντιμότητα είναι πρωταρχικό στοιχείο για να αποτιμηθούν τα επιτεύγματα . Αν η διαιτησία αντικαταστήσει την αλήθεια θα είναι πλέον αδύνατο να αξιολογηθούν οι αναρριχητικές επιδόσεις .
� Υπεροχή - ως μια ευκαιρία , μέσα από τη συμμετοχή στα σπορ ( αγωνίσματα ) βουνού , να προωθήσουμε στόχους που δεν έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν και να ανεβάσουμε τη στάθμη των κριτηρίων .
Περιπέτεια - ως αναγνώριση , ότι στα σπορ ( αγωνίσματα ) βουνού η διαχείριση του κινδύνου μέσα από τη σωστή κρίση , τις ικανότητες και την ατομική ευθύνη είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας . Η ποικιλότητα των σπορ ( αγωνισμάτων ) στο βουνό επιτρέπει στον καθένα να διαλέξει τη δική του μορφή περιπέτειας εφ ' όσον οι πιθανοί κίνδυνοι αντισταθμίζονται από τις δεξιότητές του .
ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Α ' Περιληπτική παρουσίαση των άρθρων
Άρθρο 1 . Η Ατομική Ευθύνη
Οι ορειβάτες και οι αναρριχητές ασκούν το σπορ ή το αγώνισμά τους κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και η εξωτερική βοήθεια μπορεί να μην είναι δυνατή . Με αυτό κατά νου ασκούν τη δραστηριότητα τους με δική τους ευθύνη και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ασφάλεια τους . Η ατομική δράση δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τους άλλους , ούτε και το περιβάλλον .
Άρθρο 2 . Το ομαδικό Πνεύμα
Τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να είναι πρόθυμα για συμβιβασμό , ώστε να εξισορροπούνται τα συμφέροντα και οι ικανότητες προς όφελος ολόκληρης της ομάδας .
Άρθρο 3 . Η Αναρρίχηση και η Κοινότητα των Ορειβατών
Σε όλα τα άτομα που συναντάμε στα βουνά και τους βραχώδεις κρημνούς ( ορθοπλαγιές ) οφείλουμε εξίσου καλοσύνη και σεβασμό . Ακόμα και σε συνθήκες απομόνωσης και σε καταστάσεις που ψυχολογικά μας καταβάλλουν θα πρέπει να φερόμαστε στους άλλους όπως ακριβώς εμείς θα θέλαμε να μας φέρονται εκείνοι .
Άρθρο 4 . Επίσκεψη σε Ξένες χώρες
Ως φιλοξενούμενοι σε ξένους πολιτισμούς θα πρέπει πάντα να φερόμαστε με ευγένεια και μετριοπάθεια προς τους κατοίκους της χώρας - τους οικοδεσπότες μας . Θα δείξουμε σεβασμό στα ιερά βουνά και άλλους ιερούς τόπους , ενώ παράλληλα θα προσπαθούμε να
 Αλληλεγγύη - ως ευκαιρία μέσα από τη συμμετοχή στα σπορ (αγωνίσματα) βουνού να προβληθεί η ομαδικότητα, η συνεργασία και η κατανόηση και να υπερπηδηθούν τα εμπόδια που συχνά προβάλλουν εξ αιτίας του φύλου, της ηλικίας, του χρώματος, της εθνικότητας, της συγκριτικής ικανότητας, της κοινωνικής ή εθνικής καταγωγής, του θρησκεύματος ή του δόγματος.  Αυτοπραγμάτωση– ως μια ευκαιρία μέσα από τη συμμετοχή στα σπορ βουνού να εμπλουτιστεί με νόημα και σημασία η επίτευξη των επιθυμητών στόχων και να υποστηριχθεί ο δρόμος προς την προσωπική πλήρωση.  Αλήθεια - ως αναγνώριση ότι στα αθλήματα βουνού η εντιμότητα είναι πρωταρχικό στοιχείο για να αποτιμηθούν τα επιτεύγματα. Αν η διαιτησία αντικαταστήσει την αλήθεια θα είναι πλέον αδύνατο να αξιολογηθούν οι αναρριχητικές επιδόσεις.  Υπεροχή - ως μια ευκαιρία, μέσα από τη συμμετοχή στα σπορ (αγωνίσματα) βουνού, να προωθήσουμε στόχους που δεν έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν και να ανεβάσουμε τη στάθμη των κριτηρίων.  Περιπέτεια - ως αναγνώριση, ότι στα σπορ (αγωνίσματα) βουνού η διαχείριση του κινδύνου μέσα από τη σωστή κρίση, τις ικανότητες και την ατομική ευθύνη είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας. Η ποικιλότητα των σπορ (αγωνισμάτων) στο βουνό επιτρέπει στον καθένα να διαλέξει τη δική του μορφή περιπέτειας εφ' όσον οι πιθανοί κίνδυνοι αντισταθμίζονται από τις δεξιότητές του. ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α' Περιληπτική παρουσίαση των άρθρων Άρθρο 1. Η Ατομική Ευθύνη Οι ορειβάτες και οι αναρριχητές ασκούν το σπορ ή το αγώνισμά τους κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και η εξωτερική βοήθεια μπορεί να μην είναι δυνατή. Με αυτό κατά νου ασκούν τη δραστηριότητα τους με δική τους ευθύνη και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ασφάλεια τους. Η ατομική δράση δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τους άλλους , ούτε και το περιβάλλον. Άρθρο 2. Το ομαδικό Πνεύμα Τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να είναι πρόθυμ H3sH3s3ss3 33H3sBssss3ss3sH33H3s3ᳫsss3H3sH3H3sss333s33s33᳭s33s333333ss3s ˈ33sssss3sH33ss333H33sH3ssss3㳯BH33H33H3333H33H3ssss333H33H3ss3sH33s3ss㳭3ss3s3ss 3s33sssB᳭ss3H3sH3sss3sH3ss3 3s33H3sH3H3ss3s3s333ss3sH3Bs3s33ss33H33ss33s3s3s3sH33H33ss3sH3sH3᳭ss33s3H33s33s33s3sss3s3s33H33ss3H3sH33s3ᳫsss3sH3sssKs3s 3s3󮳭s33H3sss3sss3ᳮs󯳭sss3ssH3H3sss33s3s3s33H33ss3sH333s3H3sH3᳭ss33s3H33H3ssssssH3sB3s3ss333ssH33s33s3s3󮳯s333ss H33s3s3s333s33s33H33s󯳯s3Bss333H3sss3ss3sH33s3ssss3333s3ss33ss3H33H33s3s3s3H3sB