Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ - Page 13

της ελεύθερης ανάβασης έχει γίνει διεθνώς αποδεκτή γι ' αυτό τον τύπο αναρρίχησης τα τελευταία είκοσι χρόνια . Αυτό σημαίνει πως αρκεί μόνο να μην έχουν τοποθετηθεί σταθερά σημεία ασφάλισης στο βράχο για την προώθηση κατά τη διάρκεια της ανάβασης .
Η Διαρκής Αναρρίχηση
Εάν η αναρρίχηση σε μία διαδρομή έχει πάνω από τρεις ή πέντε σχοινικές αποκαλείται διαδρομή διαρκούς αναρρίχησης .
Αναρρίχηση σε Μεγάλες Ορθοπλαγιές / Αναρρίχηση με Τεχνητά Μέσα
Σε αυτό το αναρριχητικό παιχνίδι που αναπτύχθηκε στην κοιλάδα Yosemite , οι αναρριχητές σκαρφαλώνουν διαδρομές που δεν μπορούν να γίνουν με ελεύθερη αναρρίχηση και ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό . Αγωνίζονται να μειώσουν το άνοιγμα οπών για την τοποθέτηση ασφαλειών ή άλλα μέσα προώθησης όσο γίνεται περισσότερο , και αφήνουν ελάχιστα ίχνη αφού ολοκληρώσουν την ανάβαση .
Αλπική αναρρίχηση
Στο « Αλπικό παιχνίδι » οι αναρριχητές δεν έχουν μόνο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τίθενται από αυτήν καθ αυτήν την αναρρίχηση αλλά και τους « αντικειμενικούς » κινδύνους ενός συχνά εχθρικού περιβάλλοντος στα ψηλά βουνά . Επειδή η επιβίωση συχνά δεν εξαρτάται μόνο από την ικανότητα να χειρίζεται κάποιος με ασφάλεια τα τεχνικά προβλήματα μιας διαδρομής αλλά επίσης από την ταχύτητα μιας ομάδας , οι άγραφοι κανόνες του αλπικού παιχνιδιού κατά παράδοση επιτρέπουν τη χρήση καρφιών και σφηνών για προώθηση . Όμως , αρχίζοντας από το τέλος της δεκαετίας του ' 60 , οι αρχές της ελεύθερης αναρρίχησης έχουν αρχίσει αυξητικά να εφαρμόζονται και στα ψηλά βουνά . Ενώ στην αρχή της νέας εποχής ο στόχος ήταν η ελεύθερη αναρρίχηση σε διαδρομές που κανονικά γίνονται με τεχνητά μέσα , δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος να εμφανισθούν καινούργιες δύσκολες αναρριχήσεις – που στήθηκαν σύμφωνα με τους πιο αυστηρούς κανόνες - στα βουνά . Αυτές περιλαμβάνουν εξαιρετικά τολμηρές διαδρομές περιπέτειας και απολαυστικές αθλητικές αναρριχήσεις .
Μια σημαντική πλευρά της αλπικής αναρρίχησης είναι η ανάβαση σε διαδρομές πάγου , Αυτές ποικίλλουν από κλασσικές κάθετες διαδρομές πάγου σε πολύ δύσκολα φουτουριστικά εγχειρήματα . Ένας τύπος αναρρίχησης πάγου που τελευταία έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η αναρρίχηση σε καταρράκτες πάγου , σταλακτίτες πάγου και γυάλινους βράχους . Οι σύγχρονες μεικτές διαδρομές πάγου - βράχου συχνά απαιτούν πολύ δύσκολες κινήσεις πάνω σε βράχο με χρήση κραμπόν και αξίνας πάγου ( πιολέ ). Το παιχνίδι αυτό διέπεται από τους κανόνες της ελεύθερης αναρρίχησης . Οι διαδρομές πάγου και τα μεικτά πεδία ποικίλλουν από διαδρομές μιας σχοινιάς έως τολμηρές επιχειρήσεις σε υψηλότερες οροσειρές που διαρκούν πολλές εβδομάδες .
Υπερ-αλπική Αναρρίχηση
Αυτό το ορειβατικό άθλημα εφαρμόζει τους κανόνες της αλπικής αναρρίχησης σε έδαφος μεγάλου υψομέτρου σε οροσειρές έξι , επτά και οκτώ χιλιάδων μέτρων που προηγούμενα χρησιμοποιούνταν για παραδοσιακές αποστολές . Στην υπερ-αλπική αναρρίχηση τα σταθερά σχοινιά , η βοήθεια από εξωτερικές πηγές και η εγκατάσταση μιας αλυσίδας κατασκηνώσεων δεν είναι αποδεκτά .
της ελεύθερης ανάβασης έχει γίνει διεθνώς αποδεκτή γι' αυτό τον τύπο αναρρίχησης τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αυτό σημαίνει πως αρκεί μόνο να μην έχουν τοποθετηθεί σταθερά σημεία ασφάλισης στο βράχο για την προώθηση κατά τη διάρκεια της ανάβασης. Η Διαρκής Αναρρίχηση Εάν η αναρρίχηση σε μία διαδρομή έχει πάνω από τρεις ή πέντε σχοινικές αποκαλείται διαδρομή διαρκούς αναρρίχησης. Αναρρίχηση σε Μεγάλες Ορθοπλαγιές / Αναρρίχηση με Τεχνητά Μέσα Σε αυτό το αναρριχητικό παιχνίδι που αναπτύχθηκε στην κοιλάδα Yosemite , οι αναρριχητές σκαρφαλώνουν διαδρομές που δεν μπορούν να γίνουν με ελεύθερη αναρρίχηση και ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό. Αγωνίζονται να μειώσουν το άνοιγμα οπών για την τοποθέτηση ασφαλειών ή άλλα μέσα προώθησης όσο γίνεται περισσότερο, και αφήνουν ελάχιστα ίχνη αφού ολοκληρώσουν την ανάβαση. Αλπική αναρρίχηση Στο «Αλπικό παιχνίδι» οι αναρριχητές δεν έχουν μόνο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τίθενται από αυτήν καθ αυτήν την αναρρίχηση αλλά και τους «αντικειμενικούς» κινδύνους ενός συχνά εχθρικού περιβάλλοντος στα ψηλά βουνά. Επειδή η επιβίωση συχνά δεν εξα s333sH333s3s333H3sss333H3sH3sss󭳭s3sH333s33H3sᳫ3ssH33H33sss3s󬳮󫳯3s3H33ss33ss3s33s3s33s333H33ss33H33ss3333s3H33ssᳯBss3ss33H3s3sH33ssss3sH3s333ss333s3s3ss3sH333s3ssᳮs㳯H3sH3᳭s㳯BsH33s㳮3ˈ333s3ss󭳯s3s3s33333s3333sss3s33H ͌ 3H3sss33sss3ss3sssss3ssH3sssH3ss3s3sH3sᳬss33s3sH3sH33H333ss 3ssコ3H3ss333sss3s3333333sH33sss3ss3sssss3H33ss3s3s33Bssss3ss3sH33H33ss333sK33sH3sss33󮳭H33s3s3s3sH3s3ᳬsss3sBsssssss33s󮳯s3ssssssss8$33H333󮳬sH3s3ssH33H33s33s3ss3ssss3ss H33H3ss 3ss3s33ssss33ssH3sssss3s333ss33ss3s3s33sss3s3sss3sBs3ss3ss3s33ss3ssssssss3sH33ss3s33sss333s3s3sssss3sssH33ss3s3H33ss3s3s333Kss3s33ssH3s33sss333s3s33ss3s3s333H3H33H33s󮳯Bᳯs3sss3s3ssss3s3K33ss33s33sssss333H33H33sss3sH3sssH3s3ss3ssB33ᳮs3sssH33sssss3H3s3sss33s333K33ss33s333H3sH3s3ssss3s3H3ssss33ss3s33ss3s3s333H H3s3H3ss3s3ss3sH33H33s󮳯sssss333sH3H3s333H3s3ss333H3sH3sss333H 33sJK3333sss3H3ss33ss3s3sH3s333s3ss3ss333sss3ss3sssss3H33ss3s3s333H3sH33H33ss33s3H33ssH3s333ss3s3s33ss3sss33ss333ss3s3ssssss3H3s333ssssssss33H33ssssH33s3s3333ss3sKss3s3sssss³ss3333ssss3s3333H3sᳬss33sH33s3ss3ss333s3s3sssss3H3s3sᳯ3s3H3s33s3sH3H3sssss3sK3s333sH333ss33sH33s3ssH33H33ss3ssBss33sss3sH3sH33sss3sss3s33s33H3s3sKss3s3sssss33H33s3sssss 33󫳮3ssH3s33ss3ssss33s3sH33s󮳬s333s33ss3ss3s3s3s󮳭sssB3sH3sssH3s33s3