Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ | Page 9

εντέρου μας και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί φθορά στο οικοσύστημα . Αποφεύγουμε να προσβάλλουμε την αισθητική των άλλων . Σε πολυσύχναστες περιοχές με χαμηλό ποσοστό βιολογικής δραστηριότητας οι ορειβάτες θα πρέπει να μπουν στον κόπο να συσκευάσουν τα περιττώματα τους .
10 . Διατηρούμε το χώρο κατασκήνωσης καθαρό αποφεύγοντας να δημιουργούμε πολλά απορρίμματα ή επιλέγουμε να τα πετάμε σε κατάλληλο μέρος . Όλος ο αναρριχητικός εξοπλισμός - σταθερά σχοινιά , σκηνές και φιάλες οξυγόνου - πρέπει να μην εγκαταλείπονται στο βουνό .
11 . Η κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο . Ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν έλλειψη ξυλείας , αποφεύγουμε το οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω μείωση των δασών . Σε χώρες με επαπειλούμενα δάση θα πρέπει να μεταφέρουμε αρκετά καύσιμα για την προετοιμασία του φαγητού όλων των μελών της αποστολής .
12 . Η χρήση του ελικοπτέρου θα πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο εκεί που αποτελεί απειλή για τη φύση ή τον πολιτισμό .
13 . Όταν υπάρχει διαμάχη πάνω σε θέματα πρόσβασης οι γαιοκτήμονες , οι αρχές και οι σύλλογοι θα πρέπει να διαπραγματευθούν για να βρουν λύσεις που θα ικανοποιούν όλες τις πλευρές .
14 . Λαμβάνουμε ενεργά μέρος στην επιβολή αυτών των κανονισμών , ιδιαίτερα μέσω της δημοσιοποίησης τους και της συμμετοχής μας στην δημιουργία της απαραίτητης υποδομής .
15 . Μαζί με τους ορειβατικούς συλλόγους κα άλλες περιβαλλοντικές ομάδες είμαστε προπομποί σε πολιτικό επίπεδο για την προστασία του τόπου κατοικίας των ζώων και του περιβάλλοντος .
Άρθρο 8 . Το Στυλ
Η ποιότητα της εμπειρίας και το πως επιλύουμε ένα πρόβλημα είναι πιο σημαντικά από την επίλυση του ίδιου του προβλήματος . Στηρίζουμε ένθερμα την αρχή του να μην αφήνουμε αποτύπωμα πίσω μας .
1 . Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τον αυθεντικό χαρακτήρα όλων των αναρριχήσεων , και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν ιστορική σημασία . Αυτό σημαίνει πως οι αναρριχητές δεν θα έπρεπε να αυξήσουν τα σταθερά σημεία ασφάλισης στις ήδη υπάρχουσες διαδρομές . Εξαίρεση γίνεται μόνο όταν υπάρχει τοπικά κοινή συμφωνία -συμπεριλαμβανόμενης και της συγκατάθεσης του αναρριχητή που άνοιξε τη διαδρομή - να γίνει αναβάθμιση στο επίπεδο της σταθερής προστασίας τοποθετώντας νέα υλικά ή αφαιρώντας τα παλιά .
2 . Σεβόμαστε τη πολυμορφία της τοπικής παράδοσης και δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε την άποψη μας σε άλλες σχολές αναρρίχησης - ούτε δεχόμαστε την επιβολή άλλων απόψεων .
3 . Οι βραχώδεις ορθοπλαγιές και τα βουνά είναι μια περιορισμένη πηγή περιπέτειας που πρέπει να μοιραζόμαστε με άλλους αναρριχητές με πολλά ενδιαφέροντα και για πολλές γενιές ακόμα . Αντιλαμβανόμαστε ότι οι επόμενες γενιές θα χρειαστούν να ανακαλύψουν τους αποκλειστικά δικούς τους τρόπους ΝΕΩΝ περιπετειών στο πλαίσιο αυτής της ήδη περιορισμένης πηγής . Φροντίζουμε να αξιοποιήσουμε τα βουνά και τους βράχους με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποκλέπτουμε τις ευκαιρίες των μελλοντικών γενιών .
εντέρου μας και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί φθορά στο οικοσύστημα. Αποφεύγουμε να προσβάλλουμε την αισθητική των άλλων. Σε πολυσύχναστες περιοχές με χαμηλό ποσοστό βιολογικής δραστηριότητας οι ορειβάτες θα πρέπει να μπουν στον κόπο να συσκευάσουν τα περιττώματα τους. 10. Διατηρούμε το χώρο κατασκήνωσης καθαρό αποφεύγοντας να δημιουργούμε πολλά απορρίμματα ή επιλέγουμε να τα πετάμε σε κατάλληλο μέρος. Όλος ο αναρριχητικός εξοπλισμός - σταθερά σχοινιά, σκηνές και φιάλες οξυγόνου - πρέπει να μην εγκαταλείπονται στο βουνό. 11. Η κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο. Ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν έλλειψη ξυλείας, αποφεύγουμε το οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω μείωση των δασών. Σε χώρες με επαπειλούμενα δάση θα πρέπει να μεταφέρουμε αρκετά καύσιμα για την προετοιμασία του φαγητού όλων των μελών της αποστολής. 12. Η χρήση του ελικοπτέρου θα πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο εκεί που αποτελεί απειλή για τη φύση ή τον πολιτισμό. 13. Όταν υπάρχει διαμάχη πάνω σε θέματα πρόσβασης οι γαιοκτήμονες, οι αρχές και οι σύλλογοι θα πρέπει να διαπραγματευθούν για να βρουν λύσεις που θα ικανοποιούν όλες τις πλευρές. 14. Λαμβάνουμε ενεργά μέρος στην επιβολή αυτών των κανονισμών, ιδιαίτερα μέσω της δημοσιοποίησης τους και της συμμετοχής μας στην δημιουργία της απαραίτητης υποδομής. 15. Μαζί με τους ορειβατικούς συλλόγους κα άλλες περιβαλλοντικές ομάδες είμαστε προπομποί σε πολιτικό επίπεδο για την προστασία του τόπου κατοικίας των ζώων και του περιβάλλοντος. Άρθρο 8. Το Στυλ Η ποιότητα της εμπειρίας και το πως επιλύουμε ένα πρόβλημα είναι πιο σημαντικά από την επίλυση του ίδιου του προβλήματος. Στηρίζουμε ένθερμα την αρχή του να μην αφήνουμε αποτύπωμα πίσω μας. 1. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τον αυθεντικό χαρακτήρα όλων των αναρριχήσεων, και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν ιστορική σημασία. Αυτό σημαίνει πως οι αναρριχητές δεν θα έπρεπε να αυξήσουν τα σταθερά σημεία ασφάλισης στις ήδη υπάρχουσες διαδρομές. Εξαίρεση γίνεται μόνο όταν υπάρχει τοπικά κοινή συμφωνία -συμπεριλαμβαν� 3�3�s�s����3���s�H3�3��������s�󮳬s�3�3�3�s�����3�3���H3�s�s�s�s�s�s����3��3�3���H3�3�s��s���H3�3��3�3�s�s�3�s��3�� H3�s�H3���s�s�H3�s�s�s���3�3�3�s���3���3��3�s�3���3�s�3�³�3����3���3�s�3�s�s����3�3�s�����3�s���s��3�3���3��3�s�3㳯s�3�s��3�s�s�H3�s��s���3��3�sᳬs�s�s㳯s�3�s��3�3�H3�3�s��s� ����3��s���3�3�s���3�H3�3��3�3����s�3���sᳫ�H3�3����3�3���3�s������3�3�s�s�3�3�������3���s�H3�3�s�H3�3�s�����3�s�3���s�3�H3�s�B��s�3�s���3�����s�3�H3�3��H3�3�3���3��3�3�s��3��H3�3���s��3������s��3�s�s�s�s�s���������� H3���s�3�H3�3�s���3�3�s���3�H3�3��H3�s�3�s����󫂳�3����s�H3�s�3�3�3�s�s�K��ˈ3��H3���s�s��㳭3�s�s��3���s�3���3��s��s�s��3���s�H3�3�H3�����s�s�3�s��s�s�H3�3�s�H3�3�s�s�s���s�s��3�s�s��3�3���3�3�s�s�s�3�s�3�s�s�s��3�3���B��3�s�s�3�s�H3�s�H3�3��s�s�s���3�3�s���3�H3�3�H3�3�����s��3�s�s�s�s�s�s����3�s��3�3�H3�3����3�s�s�3�s�sᳫs�s��s�3�H3���s�H3��s�H3�3����s�����s�s�s�s��3�s���3�3�K�3�s�s�3�s��s�3���s�s�3�3�s���3�H3�3�3�H3��H3�s�3�3�3�s�s�s��3��s�s�s�s��3�3�H3���s�s�s�s���3���s�H3�s�H3�s�s�s���s���s�3���s�B��3���s��3�s�3�󮳮�s�s���3�s���3�3�s�����s��3�3���s��3�3�s�3�3���s��3�s�s�s�H3�3�s�s�s�3�s�3�s�s㳯H3���3��3�3��s����s��3�s�s�3����3�3����3���3�³�3�s�s�s���s�s��3�s�s����3�3������3���s��s�3�󭳯��s�3�H3�s�H3�s���s���3��s������s�3�H3�3�H3�����s�s�3���s�H3�3���s��3���s�3����s��3�3�B��3�s�3��s��3�3�s�3�3��3����3�H3�s�H3�3��H3�s�3�󮳮�s�3�3���s�3�H3�3�s��3�s�s���s�s�s��s��3�3�s�H3�3�s����s�3�s��㳯H3��s�s�s㳯K���