Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ | Page 5

Παράρτημα 1. Τα Αξιώματα και οι Βασικές Αρχές της Διακήρυξης του Τυρόλου (Αναλυτική παρουσίαση των άρθρων) Άρθρο 1. Η Ατομική Ευθύνη Οι ορειβάτες και οι αναρριχητές ασκούν το σπορ (αγώνισμα) κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και η εξωτερική βοήθεια μπορεί να μην είναι δυνατή. Με αυτό κατά νου ασκούν τη δραστηριότητα τους με δική τους ευθύνη και είναι υπόλογοι για την ασφάλεια τους. Οι πράξεις των ατόμων δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τους γύρω τους ούτε και το περιβάλλον. 1. Επιλέγουμε τους στόχους μας σύμφωνα με τις δικές μας ικανότητες ή εκείνες της ομάδας μας και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο βουνό. Η αναβολή της ανάβασης αποτελεί επίσης έγκυρη επιλογή. 2. Διασφαλίζουμε, ότι έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση για το στόχο μας, έχουμε σχεδιάσει την ανάβαση και το ταξίδι μας προσεκτικά και έχουμε κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες. 3. Διασφαλίζουμε ότι είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι σε κάθε εξόρμηση και ότι γνωρίζουμε πως να χρησιμοποιούμε τον εξοπλισμό μας. Άρθρο 2. Το Ομαδικό Πνεύμα Τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να είναι έτοιμα να συμβιβαστούν ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα και τις ικανότητες όλης της ομάδας. 1. Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να μεριμνά και να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια των υπολοίπων μελών της ομάδας του. 2. Κανένα μέλος της ομάδας δεν πρέπει να εγκαταλείπεται μόνο του πίσω, εάν αυτό θέτει σε κίνδυνο την καλή κατάσταση της υγείας του. Άρθρο 3. Η Αναρρίχηση και η Κοινότητα των Ορειβατών Σε όλα τα άτομα που συναντάμε στα βουνά και τους βραχώδεις κρημνούς (ορθοπλαγιές) οφείλουμε εξίσου καλοσύνη και σεβασμό. Ακόμα και σε συνθήκες απομόνωσης και σε καταστάσεις που καταβάλλουν ψυχολογικά θα πρέπει να φερόμαστε στους άλλους όπως ακριβώς θα θέλαμε εκείνοι να συμπεριφερθούν σε μας. 1. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μη θέσουμε σε κίνδυνο άλλους και τους προειδοποιούμε για τους πιθανούς κινδύνους. 2. Εξασφαλίζουμε ότι δεν γίνονται διακρίσεις σε βάρος κανενός μέλους της ομάδας μας. 3. Ως επισκέπτες, σεβόμαστε τους κανόνες που ισχύουν στην περιοχή.