Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ | Page 15

βουνού προσφέρει ευχαρίστηση και αυτο-εκπλήρωση για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων - γεγονός που αντιμετωπίζουμε θετικά . Οι φίλοι της αθλητικής αναρρίχησης καθώς και οι οπαδοί της φιλοσοφίας της περιπέτειας έχουν κάθε δικαίωμα να σκαρφαλώνουν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ικανότητες τους . Ο απώτερος στόχος μας θα έπρεπε να είναι να διατηρήσουμε την πολυμορφία των στυλ αναρρίχησης και να τους δώσουμε το δικό τους χώρο .
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1 . Το παρόν κείμενο είναι το τελικό κείμενο όπως παραδόθηκε στη Γενική Συνέλευση της UIAA τον Οκτώβριο 2002 στο Flaggstaf των ΗΠΑ χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία . Η σύνταξη των άρθρων έγινε από τους συνέδρους στα διάφορα εργαστήρια που δημιουργήθηκαν στην Αυστρία τον Σεπτέμβριο 2002 . Η Ε . Ο . Ο . Α . ( Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης ) συμμετείχε στο εργαστήρι : « Πρόσβαση και Προστασία άρθρο 7 ». Η μετάφραση έγινε από την Μ . Φουριώτη .
2 . Νέα μεταφραστική προσαρμογή βασιζόμενη στην προηγούμενη ( 1 ) έγινε από την κα Άντα Σπηλιώτη και η μορφοποίηση του παρόντος από το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ / Naturefriends Greece με αφορμή την Έκθεση Φωτογραφίας – Ημερίδα με θέμα « Τουρισμός που δεν πληγώνει » ( 6-9 Μαρτίου 2013 ).
3 . Η παρούσα έκδοση έγινε τον Αύγουστο του 2016 με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του ΥΠΑΠΕΝ με τίτλο « Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης , σήμανσης , διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών ». 4 . Υπογραμμίζουμε με έντονο μαύρο ( Bold ) τις προτάσεις εκείνες που εκτιμούμε ότι έχουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και κοινωνικό ενδιαφέρον . 5 . Η Διακήρυξη στα αγγλικά | http :// www . theuiaa . org / tyrol-declaration . html
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ / Naturefriends Greece Ανθέων 72 , 12461 | Mail : naturefriendsgreece @ gmail . com | Τηλ . FAX : 215 5257408 URL : http :// naturefriends . gr | http :// naturefriends-gr . blogspot . gr | Καταστατικό , Ειρηνοδικείο Αθηνών Α . Μ . 30425 | ΑΦΜ : 997557187 , ΔΟΥ Αιγάλεω
Οι Φίλοι της Φύσης / Naturefriends Greece ιδρύθηκαν το 2007 . Είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International / NFI ( 1895 ). Στους NFI 1 συμμετέχουν 51 εθνικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη . Στο πλαίσιο των δράσεων τους , οι ΦτΦ είναι εθνικοί συντονιστές για την Ελλάδα της εκστρατείας people4soil που θα ξεκινήσει επίσημα το Φθινόπωρο του 2016 με σκοπό να χαρακτηριστεί από την Ε . Ε . και να προστατευτεί νομικά το έδαφος ως κοινό αγαθό 2 . Επιπρόσθετα συμμετέχουν και στο Διεθνές Δίκτυο για το δίκαιο εμπόριο , Our World Is Not For Sale 3 . Οι ΦτΦ είναι από βασικούς φορείς που συμμετέχουν στην Ελληνικής Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA .
1 http :// www . nfi . at 2 http :// www . people4soil . eu / index-en . php 3 http :// www . ourworldisnotforsale . org / en
βουνού προσφέρει ευχαρίστηση και αυτο-εκπλήρωση για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων γεγονός που αντιμετωπίζουμε θετικά. Οι φίλοι της αθλητικής αναρρίχησης καθώς και οι οπαδοί της φιλοσοφίας της περιπέτειας έχουν κάθε δικαίωμα να σκαρφαλώνουν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ικανότητες τους. Ο απώτερος στόχος μας θα έπρεπε να είναι να διατηρήσουμε την πολυμορφία των στυλ αναρρίχησης και να τους δώσουμε το δικό τους χώρο. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. 2. 3. 4. 5. Το παρόν κείμενο είναι το τελικό κείμενο όπως παραδόθηκε στη Γενική Συνέλευση της UIAA τον Οκτώβριο 2002 στο Flaggstaf των ΗΠΑ χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία. Η σύνταξη των άρθρων έγινε από τους συνέδρους στα διάφορα εργαστήρια που δημιουργήθηκαν στην Αυστρία τον Σεπτέμβριο 2002. Η Ε.Ο.Ο.Α. (Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης) συμμετείχε στο εργαστήρι: «Πρόσβαση και Προστασία άρθρο 7». Η μετάφραση έγινε από την Μ.Φουριώτη. Νέα μεταφραστική προσαρμογή βασιζόμενη στην προηγούμενη (1) έγινε από την κα Άντα Σπηλιώτη και η μορφοποίηση του παρόντος από το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece με αφορμή την Έκθεση Φωτογραφίας – Ημερίδα με θέμα «Τουρισμός που δεν πληγώνει» (6-9 Μαρτίου 2013). Η παρούσα έκδοση έγινε τον Αύγουστο του 2016 με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του ΥΠΑΠΕΝ με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών». Υπογραμμίζουμε με έντονο μαύρο (Bold) τις προτάσεις εκείνες που εκτιμούμε ότι έχουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και κοινωνικό ενδιαφέρον. Η Διακήρυξη στα αγγλικά | http://www.theuiaa.org/tyrol-declaration.html ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece Ανθέων 72, 12461 | Mail: [email protected] | Τηλ. FAX: 215 5257408 URL: http://naturefriends.gr | http://naturefriends-gr.blogspot.gr | Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425 | ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω Οι Φίλοι της Φύσης / Naturefriends Greece ιδρύθηκαν το 2007. Είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI 1 συμμετέχουν 51 εθνικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλ�