Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ | Page 14

Η Αναρρίχηση Αποστολών
Έχουν αναπτυχθεί δύο τύποι αυτής της δραστηριότητας : Ο πρώτος έχει ως λειτουργία να δώσει τη δυνατότητα στο μέγιστο αριθμό μελών να φθάσουν την μυθική κορυφή στις οροσειρές μεγάλου υψομέτρου δια της κανονικής οδού . Αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας χρησιμοποιώντας ελεύθερα βαστάζους , σταθερά σχοινιά και φιάλες οξυγόνου . Εν αντιθέσει , η ακραία μορφή της αναρρίχησης αποστολών πασχίζει να σπρώξει τα όρια της τεχνικής δυσκολίας με την βοήθεια που ο σύγχρονος εξοπλισμός μπορεί να παρέχει : φιάλες οξυγόνου , σταθερά σχοινιά , μεταφερόμενες κατασκηνώσεις και αποθήκες εξοπλισμού .
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1 ) Η ιεραρχία του Αναρριχητικού Παιχνιδιού
Ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των διαφορετικών μορφών αναρρίχησης που πρότεινε ο Lito Tejada Flores , αποδείχτηκε χρήσιμο για να περιγράφουν οι πολλαπλές μορφές που έχει λάβει σήμερα η αναρρίχηση . Κάθε ειδικός τύπος αναρριχητικού « παιχνιδιού » καθορίζεται από ένα ανεπίσημο σύνολο κανόνων , που διατυπώνονται με σκοπό να γίνεται η ενασχόληση όλο και πιο δύσκολη - και ως εκ τούτου ενδιαφέρουσα . Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος σε ένα συγκεκριμένο αναρριχητικό παιχνίδι εξ αιτίας του φυσικού περιβάλλοντος , τόσο πιο επιεικείς είναι οι περιορισμοί ως προς τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού . Όσο λιγότεροι είναι οι αντικειμενικοί κίνδυνοι τόσο πιο αυστηροί γίνονται οι κανόνες .
2 ) Αναρρίχηση Περιπέτειας και Αθλητική Αναρρίχηση
Η ορολογία της σύγχρονης αναρρίχησης διαφοροποιεί μεταξύ τους το στυλ της περιπέτειας ή την παραδοσιακή αναρρίχηση και την αθλητική αναρρίχηση ή την προς « τέρψιν » αναρρίχηση . Η αναρρίχηση περιπέτειας ή η παραδοσιακή αναρρίχηση περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία :
Η επίδοση κρίνεται από το ποσοστό αντοχής στο στρες που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας διαδρομής .
Ο αναρριχητής είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση προστατευτικών μέσων ή οφείλει να κάνει και χωρίς αυτά .
Τα λάθη που γίνονται από τον αρχηγό μπορούν να έχουν άσχημες συνέπειες . Η Αθλητική αναρρίχηση χαρακτηρίζεται ως εξής :
� Η επίδοση κρίνεται από το βαθμό τεχνικής δυσκολίας της διαδρομής . � Κυριαρχεί το στοιχείο της κίνησης και της αισθητικής της . � Τα σημεία ασφάλισης εγγυώνται τέλεια προστασία . �
Εάν οι σύγχρονες τεχνικές ασφάλισης χρησιμοποιούνται κατάλληλα οι πτώσεις των « πρώτων » δεν τιμωρούνται αυστηρά .
Τα στυλ της Αναρρίχησης Περιπέτειας και της Αθλητικής Αναρρίχησης , εφαρμόζονται στα βράχια καθώς επίσης και στις αλπικές ορθοπλαγιές . Ανάμεσα στις καθαρές μορφές της αναρρίχησης περιπέτειας και προς « τέρψιν » αναρρίχησης υπάρχουν πολυάριθμες υβριδικές μορφές . Τα διαφορετικά παιχνίδια και οι « φιλοσοφίες » ασφάλισης αντιστοιχούν στις αποκλίνουσες ατομικές ανάγκες των αναρριχητών . Η πληθώρα μορφών στα αθλήματα
Η Αναρρίχηση Αποστολών Έχουν αναπτυχθεί δύο τύποι αυτής της δραστηριότητας: Ο πρώτος έχει ως λειτουργία να δώσει τη δυνατότητα στο μέγιστο αριθμό μελών να φθάσουν την μυθική κορυφή στις οροσειρές μεγάλου υψομέτρου δια της κανονικής οδού. Αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας χρησιμοποιώντας ελεύθερα βαστάζους, σταθερά σχοινιά και φιάλες οξυγόνου. Εν αντιθέσει, η ακραία μορφή της αναρρίχησης αποστολών πασχίζει να σπρώξει τα όρια της τεχνικής δυσκολίας με την βοήθεια που ο σύγχρονος εξοπλισμός μπορεί να παρέχει: φιάλες οξυγόνου, σταθερά σχοινιά, μεταφερόμενες κατασκηνώσεις και αποθήκες εξοπλισμού. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1) Η ιεραρχία του Αναρριχητικού Παιχνιδιού Ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των διαφορετικών μορφών αναρρίχησης που πρότεινε ο Lito Tejada Flores, αποδείχτηκε χρήσιμο για να περιγράφουν οι πολλαπλές μορφές που έχει λάβει σήμερα η αναρρίχηση. Κάθε ειδικός τύπος αναρριχητικού «παιχνιδιού» καθορίζεται από ένα ανεπίσημο σύνολο κανόνων, που διατυπώνονται με σκοπό να γίνεται η ενασχόληση όλο και πιο δύσκολη - και ως εκ τούτου ενδιαφέρουσα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος σε ένα συγκεκριμένο αναρριχητικό παιχνίδι εξ αιτίας του φυσικού περιβάλλοντος, τόσο πιο επιεικείς είναι οι περιορισμοί ως προς τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού. Όσο λιγότεροι είναι οι αντικειμενικοί κίνδυνοι τόσο πιο αυστηροί γίνονται οι κανόνες. 2) Αναρρίχηση Περιπέτειας και Αθλητική Αναρρίχηση Η ορολογία της σύγχ�