Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ | Page 12

περιλαμβάνει και τις ακραίες μορφές αλπινισμού μεγάλου υψομέτρου και αναρριχητικές αποστολές στις Άνδεις ή τα Ιμαλάια . Αν και η διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις διάφορες μορφές αναρρίχησης δεν είναι καθόλου άκαμπτες , η ακόλουθη κατηγοριοποίηση καθιστά δυνατό να παρουσιαστεί η ευρεία ποικιλία των σύγχρονων αθλημάτων βουνού με πιο συνοπτικό τρόπο .
Πεζοπορία και Trekking
Η πεζοπορία προς τα ορεινά καταφύγια , διάσελα και κορυφές της υποαλπικής ζώνης είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ορειβασίας . Η πολυήμερη πεζοπορία σε υψηλά βουνά , ιδιαίτερα εκτός της πεπατημένης , αναφέρεται σήμερα με τον όρο trek . Η πεζοπορία μετατρέπεται σε μια πιο απαιτητική μορφή ορειβασίας εφ ' όσον πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα χέρια για προώθηση .
Αναρρίχηση σε Via Ferratas
Διαδρομές σε απότομο βραχώδες έδαφος εξοπλισμένες με συρματόσχοινα και σιδερένια σκαλιά γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς . Ο στίβος που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για τεχνική αναρρίχηση βράχου γίνεται προσιτός μέσω μιας περίπλοκης υποδομής και ειδικά συστήματα προστασίας .
Η Κλασσική Ορειβασία
Ο ορειβάτης αυτής της κατηγορίας θα αναρριχηθεί σε βράχο με βαθμό δυσκολίας 3 της UIAA και θα μπορεί να αναρριχηθεί σε πεδίο με κλίση 40 ° σε πάγο και χιόνι . Οι χαρακτηριστικοί στόχοι σε αυτή την κατηγορία αναρρίχησης είναι οι κανονικές διαδρομές προς τις κορυφές της αλπικής ζώνης .
Το ορειβατικό σκι
Οι οπαδοί αυτής της κλασσικής μορφής αλπινισμού χρησιμοποιούν αλπικά χιονοπέδιλα ή χιονοπέδιλα telemark για να ανέβουν στα βουνά ή να διασχίσουν ολόκληρες οροσειρές . Δεδομένης της περιπλοκότητας των ικανοτήτων που απαιτούνται , αυτό το άθλημα κατατάσσεται μεταξύ των πιο απαιτητικών - και επικίνδυνων μορφών ορειβασίας .
Το Bouldering
Η αναρρίχηση Bouldering σε δύσκολα τμήματα βράχου κοντά στο έδαφος γίνεται συνήθως χωρίς σχοινί . Ο εξοπλισμός που επιτρέπεται είναι τα αναρριχητικά παπούτσια , ο σάκος μαγνησίας - και στις μέρες μας - το στρώμα για την ομαλή πτώση . Το Bouldering ασκείται σε φυσικά στρογγυλεμένα βράχια ή σε τεχνητά πεδία .
Η αναρρίχηση σε τεχνητά πεδία
Σήμερα οι περισσότεροι αναρριχητές χρησιμοποιούν τεχνητούς αναρριχητικούς τοίχους , στο σπίτι τους , ή σε γυμναστήρια ή σε εξωτερικούς χώρους για προπόνηση και ψυχαγωγία . Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός αναρριχητών δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε τεχνητούς αναρριχητικούς τοίχους . Υπάρχουν επίσης νέες μορφές όπως η θεραπευτική αναρρίχηση και η αναρρίχηση ως τέχνη - για παράδειγμα ο χορός ή το μπαλέτο .
Αναρρίχηση Βράχου
Οι διαδρομές με μήκος 2-3 σχοινιών αποκαλούνται αναρριχήσεις βράχου . Εξ αιτίας του μικρού τους μήκους και τη σχεδόν συνολικής απουσίας αντικειμενικών κινδύνων , η « ηθική »
περιλαμβάνει και τις ακραίες μορφές αλπινισμού μεγάλου υψομέτρου και αναρριχητικές αποστολές στις Άνδεις ή τα Ιμαλάια. Αν και η διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις διάφορες μορφές αναρρίχησης δεν είναι καθόλου άκαμπτες, η ακόλουθη κατηγοριοποίηση καθιστά δυνατό να παρουσιαστεί η ευρεία ποικιλία των σύγχρονων αθλημάτων βουνού με πιο συνοπτικό τρόπο. Πεζοπορία και Trekking Η πεζοπορία προς τα ορεινά καταφύγια, διάσελα και κ ���s�sᳫs��3�3����3�s�3��s���3�s������3��㳯s����3�s��s�s�H3�³�3�s��3�3�s�s�3�s�3��3�s�s��3�3���sᳫ�3���s�s�s���s���s���3��3�3����s���3�s�s��3�3�s�����3���s��H3��H3�s�3���3�����s�s� 3�s�3�s�s���3�s�s�B��s���3�3��3�3����3�3�s�3�s�3��3�s�s����3�s�s�sᳫs�s�s�3�s�H3�󫳯3�s�s�H3�3�H3�3��H3�3�s���Z� �3��3�3�s�����3���s��H3�3�s�3�s�3�s�s�3�s�3�s�H3��B��3�s�H3�3�s��3�s�3�s�s�3���3�s����3�3���sᳫ�3���s�s�s���s���s��3�s��3�3���H3�3�s�s�3�s�H3�s�H3���s����s�3���3��s��3���s�H3���s�H3�3�H3��s�s�s�B���s�H3�3�s��㳮3����˂��s�s�s�s�s��������3��H�XH�\��]\³�3�s�s�3�s��3�s��3��H3�s�3�3�3��3��3���s�s��㳭3�s��3�s�3�sᳯ���3�s�����3��s��3�s�s�s��3�3�H3���s�s�3�s�3�3�����s�s�H3���s�H3��s�3�s�s�s�s�s�B��󮳬s��s�3���s��s�3�s�H3�3���3���s�H3�3�s��3�3��3��ᳮs��s�����3��3���3�󬳯���3�3���H3�3�s���s�H3�3��s�H3���s����s�3���3��s���s�s�3�s�H3��s�B��3�s��s�s����3�s�s�s�s�s��������3���s�3����H3���s�s�3�s�H3�3�s����s�3�3��3�3�s���H3�3�s�s��3�3�s�s���3��󮳭���3�s�3��3��3����3���s�H3�s�s�3�s�������s���3���3�s�3�H3�3�s�����3�s���s������3����s����s����3���s�s�s���s���B���3���s�s�s���3�3����3�s�s�3����3�3����3���s�3�����s��s��3�3�H3�s�s�s�s�s�s���3�s��3��H3���s�3���3�3�H3���s�3�3�3�3�s�󮳯���s�� �3�3�����RPPH3���s�H3�3�H3�3�3���s�s��3�s�H3�s�s�s�s�s�s���3�s��3��H3�3�s�3���3�3�H3�������� 0�3��H3�3�3���3���s�H3��s�3�s�K�3��B���s�s�s���3���s�s���3�s�����3���3�3���H3��H3�s�s�3��3�3��H3���s�3�����s��H3�s�s�s�s�s����������3�s��s�s�H3��H3���s�s��s�s���s��3�3�s�s�3�s��3�s����3�s����3�3�s��3�����s�sᳫs��3�3����3�s���3�s������3��㳯s�������3��3���s�s�s���s�3�s���3�󮳮B���H3���3�s�3���3�s�s�3����3�3����3����s����s������3�3���sᳫ���3�s���3�s�s�s��3���H3���s����s�3���3��s���s�H3�s���3�s���3��s��s���3�s�3�s��H3�����s��s���3�s�3�s��H[[X\��3��s�H3�s�H3�s�s�s�����s�H3���3�H3�����s�s�3��3�s�H3�3�s�s���������s�H3����3������s�s��3���s����s�s�s�s�����3�s�3��3�s�s����3�3����3�3�s�s�s�3����3�3���3�s��3�3�s�H3�s���s�s���3���3�s�H3�3���H3�s�3�s�s�3���s�s�3�s�K3�s�s�3�3�3��3�3�3���3�B����s�3�s�3�3����s�3�s�H3�3�s�3�s���H3�3�s�H3�3�s��3�s�3�s�s�3���3�s��㳯H H3���s�H3�s�3�s����s�3�s�s�s�H3�3���s�㳯H3���s�s�s���s���s�����3����[\�[�³��3�s�s�s�s�s����������[\�[��3��H3�3�s�󮳯��H3�3�3���3�s�3�H3���s�3����H3����s�3�3���3��3�s�3�sᳯ���3���s�s�3�s�H3���s�s���3�s������s�s����3�����s�s�ˈ3��3�s�����3��s��3�3��3�3���H3�s�3�s�3�s�s�3�s�3�s�H3�s��s�s�H3�3�H3�s�s�s�s�s�s����3�s���3�3�s�3���s�3��s�K3��3��3��������3�s��s�����s�� H3���s�H3���3�s��3�3�s�s�s��3�3�s�� H3�3��3���3�s㳯3�H3��s�H3�3��H3��3�s��3�3�3���ˈ3�3����[\�[��3�s�󮳭s���3�s�H3��B���s��s���3���3�s�����s��s�3�s�s�H3���s�3��s�H3��3��H3�3�s��s���3�3�3�s�3��K����3�s�s�s�s�s��������3��H3�3�s��s���3�3�3�s�3��B��󫳯3�s�s�H3��H3�3�s�s�s�����3�3�s�s��H3�s�s�s�s�s�s����3�s��3���s����s�3���3��s���s�H3�3�s��s���3���s��3�s�s�s�s�s�s����3�s�����s��3�3�������s��3���3�³���3���3�H3�3���s��3��3��H3���s�3�s�s���3���s�s�H3��3��H3�s���s�3�s�s�s�����s��3����s���s��3��s�H3�3�s���3�3�s�����3���s�H3�3�s��s���s���K�3�3�s�s������s�s�s�����3�s�s���s�s�3�3�s�s����3�s�s�s�3�3�3��3�s�s�s�s�s�s����3㳯H3�3�s�s���3���s�s���3��s�s���3�s�H3�s�3�󮳮�s�s���3�s���3��H3�3�s��s���3���s����s�s�s�s�s�s����3�s�����s��3�3�������s���3�s�3�3�s����s�H3�s�3�������3�s�s�s��3�3���sᳫs��3�3�3�s��3��3�3�s�s�s�3�s�s�3�s����3�s�s�s�s�s�������³���s�H3��3�s�s�s�s�s��������3�s��3�3�s��s�� H3��s�H3�3�s�s�3�3�s�s��3�H3��3����s�3��3��3�3��3�3�3�s��s�3�˂��s�s�s�s�s��������3���s�3����B���H3�3�s�s�3�s��3�s��3�3�H3�3�������� �L�3�����s�s�s㳯H3�s�3�󮳬s����s�s�3�s�H3�s�s�s�s�s�s����s�s��3���s�3����K�3�s��3�s�s�3��s��3�3���B��3�s���s���H3�3���s��3�3�������s��3���s�H3�3��3����s�3�3�H3���s�s���s������3�s�3���s���s��3�s�s�3�s���s�s�3�s�s�s��㳯H3���s�s�3�s�s�s�K3��0���3�s�����‚�