Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ | Page 10

4 . Σε μέρη που επιτρέπεται η χρήση βυσμάτων , είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται οι διαδρομές , τμήματα βράχων , ή ολόκληρες ορθοπλαγιές χωρίς βύσματα για να υπάρχει ανοιχτός δρόμος στην επιδίωξη περιπέτειας και ένδειξη σεβασμού σε διαφορετικά αναρριχητικά ενδιαφέροντα .
5 . Οι διαδρομές που είναι ασφαλισμένες με φυσικό τρόπο προσφέρουν τον ίδιο βαθμό ευχαρίστησης με εκείνες που είναι τεχνητά ασφαλισμένες , θα πρέπει οι περισσότεροι αναρριχητές να μάθουν να τοποθετούν φυσικά σημεία ασφάλισης και να εκπαιδευτούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεχτούν ότι αυτό συνδυάζει περισσότερη περιπέτεια και πλούσιες εμπειρίες με ανάλογη ασφάλεια υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουμε την τεχνική .
6 . Στην περίπτωση διαμάχης μεταξύ διαφορετικών ομάδων , οι αναρριχητές θα πρέπει να επιλύσουν τις διαφορές τους χρησιμοποιώντας το διάλογο και τη διαπραγματευτική τους ικανότητα για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μας απαγορευτεί η πρόσβαση .
7 . Οι εμπορικές πιέσεις δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να επηρεάσουν το ήθος ενός ατόμου ή μιας περιοχής .
8 . Το καλό στυλ στα μεγάλα βουνά προϋποθέτει την μη χρήση σταθερών σχοινιών , ουσιών που βελτιώνουν την επίδοση ή φιαλών οξυγόνου .
Άρθρο 9 . Οι πρώτες Αναβάσεις
Η πρώτη ανάβαση σε μια διαδρομή ή βουνό είναι μια πράξη δημιουργίας . Πρέπει τουλάχιστον να επιχειρείται με τον καλύτερο τρόπο , συμβατό προς τις παραδόσεις της περιοχής και να αποδεικνύει την υπευθυνότητα απέναντι στην τοπική αναρριχητική κοινότητα και τις ανάγκες των μελλοντικών αναρριχητών .
1 . Οι πρώτες αναβάσεις θα πρέπει να γίνονται με σεβασμό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς , την επιθυμία των γαιοκτημόνων και τις πολιτισμικές αξίες των κατοίκων της περιοχής .
2 . Δεν πρέπει να παραμορφώνουμε τα βράχια κόβοντας ή προσθέτοντας λαβές .
3 . Στις αλπικές περιοχές , οι πρώτες αναβάσεις πρέπει να γίνονται « από κάτω » ( χωρίς προεγκαταστημένα σημεία ασφάλισης από πάνω ).
4 . Αφού έχει αποδοθεί ο απαιτούμενος σεβασμός προς τις τοπικές παραδόσεις , ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του πρώτου αναρριχητή να καθορίσει το επίπεδο των σταθερών σημείων προστασίας της διαδρομής του ( Λαμβάνοντας υπ ' όψιν τις προτάσεις του άρθρου 8 ).
5 . Στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ειδικά προστατευόμενες ή φυσικοί βιότοποι από τους αρμόδιους και τις τοπικές επιτροπές πρόσβασης η χρήση των βυσμάτων θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο για να διατηρηθεί το δικαίωμα πρόσβασης .
6 . Κατά τις πρώτες αναβάσεις τεχνικής αναρρίχησης η διάνοιξη οπών με τρυπάνι και η τοποθέτηση σταθερών σημείων ασφάλισης θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο ( τα βύσματα θα πρέπει να αποφεύγονται ακόμα και στα σημεία αλλαγών εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητα ).
4. Σε μέρη που επιτρέπεται η χρήση βυσμάτων, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται οι διαδρομές, τμήματα βράχων, ή ολόκληρες ορθοπλαγιές χωρίς βύσματα για να υπάρχει ανοιχτός δρόμος στην επιδίωξη περιπέτειας και ένδειξη σεβασμού σε διαφορετικά αναρριχητικά ενδιαφέροντα. 5. Οι διαδρομές που είναι ασφαλισμένες με φυσικό τρόπο προσφέρουν τον ίδιο βαθμό ευχαρίστησης με εκείνες που είναι τεχνητά ασφαλισμένες, θα πρέπει οι περισσότεροι αναρριχητές να μάθουν να τοποθετούν φυσικά σημεία ασφάλισης και να εκπαιδευτούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεχτούν ότι αυτό συνδυάζει περισσότερη περιπέτεια και πλούσιες εμπειρίες με ανάλογη ασφάλεια υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουμε την τεχνική. 6. Στην περίπτωση διαμάχης μεταξύ διαφορετικών ομάδων, οι αναρριχητές θα πρέπει να επιλύσουν τις διαφορές τους χρησιμοποιώντας το διάλογο και τη διαπραγματευτική τους ικανότητα για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μας απαγορευτεί η πρόσβαση. 7. Οι εμπορικές πιέσεις δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να επηρεάσουν το ήθος ενός ατόμου ή μιας περιοχής. 8. Το καλό στυλ στα μεγάλα βουνά προϋποθέτει την μη χρήση σταθερών σχοινιών, ουσιών που βελτιώνουν την επίδοση ή φιαλών οξυγόνου. Άρθρο 9. Οι πρώτες Αναβάσεις Η πρώτη ανάβαση σε μια διαδρομή ή βουνό είναι μια πράξη δημιουργίας. Πρέπει τουλάχιστον να επιχειρείται με τον καλύτερο τρόπο, συμβατό προς τις παραδόσεις της περιοχής και να αποδεικνύει την υπευθυνότητα απέναντι στην τοπική αναρριχητική κοινότητα και τις ανάγκες των μελλοντικών αναρριχητών. 1. Οι πρώτες αναβάσεις θα πρέπει να γίνονται με σεβασμό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, την επιθυμία των γαιοκτημόνων και τις πολιτισμικές αξίες των κατοίκων της περιοχής. 2. Δεν πρέπει να παραμορφώνουμε τα βράχια κόβοντας ή προσθέτοντας λαβές. 3. Στις αλπικές περιοχές, οι πρώτες αναβάσεις πρέπει να γίνονται «από κάτω» (χωρίς προεγκαταστημένα σημεία ασφάλισης από πάνω). 4. Αφού έχει αποδοθεί ο απαιτούμενος σεβασμός προς τις τοπικές παραδόσεις, ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του πρώτου αναρριχητή να καθορίσει το επίπεδο των σταθερών σημείων προστασίας της διαδρομής του (Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προτάσεις του άρθρου 8). 5. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ειδικά προστατευόμενες ή φυσικοί βιότοποι από τους αρμόδιους και τις τοπικές επιτροπές πρόσβασης η χρήση των βυσμάτων θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο για να διατηρηθεί το δικαίωμα πρόσβασης. 6. Κατά τις πρώτες αναβάσεις τεχνικής αναρρίχ �������3��3�3�s�3�s��s����3���3㳯H3�3�H3�3�s�s�3�3�s�H3���s�H3�³�3���3��3�s�3�����3���3�s�3�s�s㳯H3���3�s���s�H3�s��ᳫ3��s�����3�3�H3�3�s�s�3�s�H3�s�H3�3�s�s�s���s�󭳭s�3�s�H3���3��3�s��3��s���3�� 3�3�B����s��3�s�3�H3�3�H3�3�s�s�3�s�H3�s�H3�s�3��᳭s�s���s�3�s�H3�s���3�3�H3���s�H3���3�H3���3�s��H3�s���s��㳯H3�s���3�3��3�s�3�H3�s��s�s�B��s�3����s�3�s��3�s�3�s�s�s���3���3�JK���