ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ - Page 15

κυρίως άγονες - περιοχές το ελαιόλαδο αποτελεί το αποκλειστικό εισόδημα των κατοίκων .
( ομαδική εργασία των μαθητών του Δ1 )
15