Μια αγκαλιά για τα αλουμινόκουτα Θεατρικό - Page 5

Αλουμινόκουτα κάδου : Τελικά σας δεχόμαστε στον κάδο γιατί μας πείσατε με αυτά που λέτε ότι ο κάδος είναι για όλα τα αλουμινόκουτα . Άλλωστε μένουμε στον κάδο για λίγο καιρό , μετά ξεκινάμε καινούρια ζωή . Αναψυκτικό : Γιούπι !!! Θα πάμε για ανακύκλωση !!! Όλα τα αλουμινόκουτα μαζί : Ζήτω η ανακύκλωση !!!!