Μια αγκαλιά για τα αλουμινόκουτα Θεατρικό

ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ

ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ

Γ1 ΤΟΥ ΔΗΜ . ΣΧ . ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017