בשתי ידיים גליון מס' 4

4 ' גליון מס

לקריאה לחץ כאן

4 ' גליון מס

בשתי

עשה זאת בעצמך

ידיים

צילום : ריקי אדרי