Земя българска - Page 42

Древна е много, но още живее,

сякаш ръка я грижовна роди

и със хубостта си жеравна грее,

тъй както в балкана е гряла преди...

никола Фурнаджиев