Μάιος #024 ΠΤΗΣΗ 2022

24
24
ΡΩΣΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ : ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΑΪΟΣ 2022 | 6

Fuerza Aerea Colombiana

« Αερομαχίες » με T-6C Texan II

SOFEX ORION 22

Επίδειξη Άμεσης Επιθετικής Ενέργειας

SA΄AR 6

Μια διαφορετική κορβέτα για το ΠΝ

Κέντρο Τεχνολογίας ΕΣ

« Αφανής » πολλαπλασιαστής ισχύος

AB ΣΕΔΕΣ

Η συλλογή ιστορικών αεροσκαφών