ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ / Naturefriends Greece “TTIP CETA - Τοπική αυτοδιοίκη - Page 3

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και η TTIP Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας, τόσο σε επίπεδο Δήμων όσο και σε επίπεδο Περιφερειών δεν έχει τοποθετηθεί ούτε έχει πάρει αποφάσεις σε Συμβούλια ή συνέδρια για την TTIP. Η «απουσία» της Τ.Α. παρατηρείται και σε όλες της χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ (Πολωνία, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία κ.λπ.), οι οποίες ελάχιστα συμμετείχαν στη συλλογή υπογραφών των 3,3 εκατ. υπογραφών στο πλαίσιο της εκστρατείας STOP TTIP το 2015. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ καλή ιστορική «παρακαταθήκη» της Τ.Α. ενάντια στην καλλιέργεια και την εμπορία Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών ή «με- ταλλαγμένα», το 2004. Την περίοδο εκείνη πάρθηκαν σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις από όλα τα Νομαρχιακά Συμβούλια ή Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων με τις οποίες οι περιοχές τους ανακηρύχτηκαν Ελεύθερες Ζώνες από τα μεταλλαγμένα. Οι αποφάσεις αυτές, με παράλληλες δράσεις της κοινωνίας των πολιτών, είχαν τεράστια θετική επίδραση στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Τα δεδομένα σήμερα δεν είναι τα ίδια με το 2004, έχουν αλλάξει. Άλλο τα «μεταλλαγμένα» και άλλο η αμφισβήτηση της ίδιας της Ε.Ε. μέσω της TTIP. Από τη συνάντηση για τη χάραξη στρατηγικής Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ελεύθερες Ζώνες από την TTIP CETA. Βρυξέλλες 22-24 Φεβρουαρίου 2016. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη των ΦτΦ από την Ελλάδα. Φυλλάδιο που αναλύει τον τρόπο που τα επιχειρηματικά λόμπι σχεδιάζουν να διεισδύσουν στις δημόσιες υπηρεσίες και να λεηλατήσουν τα κοινά αγαθά. Αφίσα των ΦτΦ για τη δράση στις 18 Απριλίου 2015 Η συνάντηση των Ευρωπαίων Δημάρχων στη Βαρκελώνη 21 και 22 Απριλίου 2016 για τη δημιουργία Δικτύου Δήμων ελεύθερων ζωνών από την TTIP CETA FREE ZONES TTIP CETA Ο ι ΦτΦ έχουν επισημάνει την «απουσία» της Τ.Α. στο κίνημα FREE ZONE TTIP CETA. Το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας, μεταξύ των άλλων έχει σκοπό να συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών και κυρίως των αυτοδιοικητικών στελεχών, των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών και να διευκολύνει τη συνεργασία τους με τους Ευρωπαϊκούς Δήμους στη δημιουργία ενός Δικτύου Πόλεων, ελεύ- θερες ζώνες από τις ληστρικές εμπορικές συμφωνίες TTIP CETA. Οι ΦτΦ προτείνουν στους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες της χώρας μας, που είναι αντίθετοι με τις ληστρικές συμφωνίες TTIP CETA, να συμμετάσχουν στη συνάντηση που διοργανώνει ο Δήμος Βαρκελώνης, 21 και 22 Απριλίου 2016, και συντονίσουν τις δράσεις τους με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.