ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ / Naturefriends Greece “TTIP CETA - Τοπική αυτοδιοίκη - Page 2

Ελεύθερες Ζώνες των Δήμων στην Ε.Ε. TTIP FREE ZONES www.ttip-free-zones.eu Διαδικτυακή πλατφόρμα με δήμους της Ευρώπης που έχουν ανακηρυχτεί Ελεύθερες ζώνες από την ΤΤIP CETA. Μια σειρά Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια στην Αγγλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία κ.ά. κηρύσσουν τις περιοχές τους και τις πόλεις TTIP FREE ZONE - ΤΤΙP ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ. Ιδιαίτερα στη Γερμανία 10.000 πόλεις έχουν κηρυχτεί Ελεύθερες Ζώνες. Ιστορικής και βαρύνουσας σημασίας είναι η απόφαση του Δήμου Βαρκελώνης να ανακηρύξει την πόλη Ελεύθερη Ζώνη από την TTIP και CETA (συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. – Καναδά) καθώς και άλλοι μεγάλοι Δήμοι όπως του Άμστερνταμ και του Μπέρμιγχαμ. Αξίζει να σημειωθεί η διοργάνωση ημερίδας / συνάντησης στη Βαρκελώνη 21 και 22 Απριλίου 2016 για να δ