עיתון דיגיטלי להדרכות ICT - Page 4

דגנית הרטמן

אפליקציה לקיצור כתובת אינטרנטית ליצירת סרטים מוערים

Tiny Url

2

Story Jumper

אפליקציה ליצירת ספר דיגיטלי לילדים