עיתון דיגיטלי להדרכות ICT

אפריל 2014

דגנית הרטמן

הדרכות מתוקשבות

וחינמיות לאפליקציות חינמיות ברשת

עלון דיגיטלי

העיתון הדיגיטלי לאפליקציות חינמיות ברשת

טאבלט

אינטרנט

סמארטפון