Газета АЗАРТ от МСЛ №43 (1194) 19-25.10 2020 - Page 4

5 4 0 7 9 4
9 2 1 2 1 1
6 6 2 0 2 0
8 2 6 1 3 0
6 7 0 1 5 4
5 1 7 8 5 0
9 7 5 5 6 3
1 3 6 7 4 8
3 9 4 0 0 3
2 2 9 5 1 6
1 8 3 2 1 1
0 0 0 8 3 5
3 0 3 1 8 3
1 2 1 9 4 1
РЕЗУЛЬТАТИ МИНУЛОГО ТИЖНЯ наш передплатний індекс :

35 225

12 жовтня 2556 тираж
5 4 0 7 9 4
13 жовтня 2557 тираж
9 2 1 2 1 1
14 жовтня 2558 тираж
6 6 2 0 2 0
15 жовтня 2559 тираж
8 2 6 1 3 0
16 жовтня 2560 тираж
6 7 0 1 5 4
17 жовтня 2561 тираж
5 1 7 8 5 0
18 жовтня 2562 тираж
9 7 5 5 6 3
12 жовтня 2556 тираж
1 3 6 7 4 8
13 жовтня 2557 тираж
3 9 4 0 0 3
14 жовтня 2558 тираж
2 2 9 5 1 6
15 жовтня 2559 тираж
1 8 3 2 1 1
16 жовтня 2560 тираж
0 0 0 8 3 5
17 жовтня 2561 тираж
3 0 3 1 8 3
18 жовтня 2562 тираж
1 2 1 9 4 1

Виграшні комбінації та суми виграшів

Видається з вересня 1997 року
Передплата на « Азарт » ніколи не закінчується , так само , як ніколи не закінчується лотерейна гра . Індекс – 35225 .
Вартість передплати із доставкою та оформленням на пошті у 2020 році : 1 місяць — 32,72 грн ; 3 місяці — 95,56 грн ;
Головний редактор — Олег Гресь Дизайнер-макетувальник — Олексій Шейко Художній редактор — Вадим Шевченко
Поштова адреса редакції : вул . Л . Первомайського , 6 , оф . 202 , м . Київ , 01133 . e‐mail : mslazart @ gmail . com www : azart . in www . azarttoto . com www . azartmsl . com
www . msl . ua
ТОВ « Лотерейні новини » — свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України Серія ДК № 5643 від 02.10.2017 р . Ціна у роздріб — договірна . Тираж : 24 037 .
Листування з читачами проводиться виключно на шпальтах газети . Думка авторів не завжди збігається з думкою редакції .
Газета надрукована у видавничо-поліграфічній компанії « Новий друк », вул . Магнітогорська , 1 , ndruk . kiev . ua Замовлення № 20-1423
а 4
ГАРЯЧА ЛІНІЯ МСЛ 0 ( 800 ) 21-00-65

В И Г Р А Ш Н І К О М Б І Н А Ц І Ї