Газета АЗАРТ от МСЛ №40 (1191) 28.09-04.10 2020 - Page 4

9 5 8 3 7 0
7 3 8 1 1 2
4 5 0 8 0 4
0 0 2 2 9 9
0 4 6 1 9 4
5 9 9 5 9 2
4 1 5 7 1 6
9 9 1 7 9 1
1 3 6 8 9 9
5 7 1 0 3 5
8 8 1 9 8 9
5 7 7 4 0 5
6 1 4 4 5 8
2 3 8 3 7 6
РЕЗУЛЬТАТИ МИНУЛОГО ТИЖНЯ наш передплатний індекс :

35 225

21 вересня 2535 тираж
9 5 8 3 7 0
22 вересня 2536 тираж
7 3 8 1 1 2
23 вересня 2537 тираж
4 5 0 8 0 4
24 вересня 2538 тираж
0 0 2 2 9 9
25 вересня 2539 тираж
0 4 6 1 9 4
26 вересня 2540 тираж
5 9 9 5 9 2
27 вересня 2541 тираж
4 1 5 7 1 6
21 вересня 2535 тираж
9 9 1 7 9 1
22 вересня 2536 тираж
1 3 6 8 9 9
23 вересня 2537 тираж
5 7 1 0 3 5
24 вересня 2538 тираж
8 8 1 9 8 9
25 вересня 2539 тираж
5 7 7 4 0 5
26 вересня 2540 тираж
6 1 4 4 5 8
27 вересня 2541 тираж
2 3 8 3 7 6

Виграшні комбінації та суми виграшів

Видається з вересня 1997 року
Передплата на « Азарт » ніколи не закінчується , так само , як ніколи не закінчується лотерейна гра . Індекс – 35225 .
Вартість передплати із доставкою та оформленням на пошті у 2020 році : 1 місяць — 32,72 грн ; 3 місяці — 95,56 грн ;
Головний редактор — Олег Гресь Дизайнер-макетувальник — Олексій Шейко Художній редактор — Вадим Шевченко
Поштова адреса редакції : вул . Л . Первомайського , 6 , оф . 202 , м . Київ , 01133 . e‐mail : mslazart @ gmail . com www : azart . in www . azarttoto . com www . azartmsl . com
www . msl . ua
ТОВ « Лотерейні новини » — свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України Серія ДК № 5643 від 02.10.2017 р . Ціна у роздріб — договірна . Тираж : 24 037 .
Листування з читачами проводиться виключно на шпальтах газети . Думка авторів не завжди збігається з думкою редакції .
Газета надрукована у видавничо-поліграфічній компанії « Новий друк », вул . Магнітогорська , 1 , ndruk . kiev . ua Замовлення № 20-1280
а 4
ГАРЯЧА ЛІНІЯ МСЛ 0 ( 800 ) 21-00-65

В И Г Р А Ш Н І К О М Б І Н А Ц І Ї