Γυναίκα και ειρήνη - Page 21

τα έθνη και μας προσκυνούνε φωνάζουν αθάνατο στους αιώνες τ ’ όνομά μας γιατί οι γυναίκες π ’ αγαπούμε τη μεταδίνουν και σ ’ εμάς αυτή τη θεία τους ουσία .
Σουηδή χτυπάει νεοναζί διαδηλωτή στο κεφάλι με την τσάντα της . Η γυναίκα αυτή είναι πιθανόν επιζήσασα κάποιου στρατοπέδου συγκέντρωσης . ( 1985 )
21