Γυναίκα και ειρήνη - Page 2

« Οι γυναίκες αποφασίζουν να επιβάλουν την Ειρήνη » ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Κ . ΒΑΡΝΑΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ . ταῦτα ποήσω . ἡμεῖς τὸν μὲν πρότερον πόλεμον καὶ χρόνον ἠνεσχόμεθ᾽ ‹ ὑμῶν › ὑπὸ σωφροσύνης τῆς ἡμετέρας τῶν ἀνδρῶν ἅττ᾽ ἐποεῖτε · — οὐ γὰρ γρύζειν εἰᾶθ᾽ ἡμᾶς ,— καίτοὐκ ἠρέσκετέ γ᾽ ἡμᾶς . ἀλλ᾽ ᾐσθανόμεσθα καλῶς ὑμῶν , καὶ πολλάκις ἔνδον ἂν οὖσαι ἠκούσαμεν ἄν τι κακῶς ὑμᾶς βουλευσαμένους μέγα πρᾶγμα · εἶτ᾽ ἀλγοῦσαι τἄνδοθεν ὑμᾶς ἐπανηρόμεθ᾽ ἂν γελάσασαι « τί βεβούλευται περὶ τῶν σπονδῶν ἐν τῇ στήλῃ παραγράψαι ἐν τῷ δήμῳ τήμερον ὑμῖν ;» — « τί δὲ σοὶ τοῦτ᾽ ;» ἦ δ᾽ ὃς ἂν ἁνήρ ·« οὐ σιγήσει ;» — κἀγὼ ᾽σίγων . ΚΛ . ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐγώ ποτ᾽
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ . Λοιπόν , άκου ! Τον πρώτο καιρό του πολέμου πομονεύαμε για όλα σας , μόνο από φρόνηση , μα και δε μας αφήνατε στόμα ν᾽ ανοίξουμε . Την αξία σας την ξέραμε δα ! Και κλεισμένεςμες στο σπίτι μαθαίναμε λάθια σας πλήθος . Η καρδιά μας πονούσε , μα εμείς με χαμόγελο σας ρωτούσαμε : « Σήμερα ο δήμος συζήτησε για ειρήνη ;» « Σκασμός !» απαντούσατε σεις .
Και σωπαίναμε !
ΚΛΕ . Κι όμως εγώ δε θα
2