Природен свят - Page 29

??????? ?? ??? ??????? ? ????? ________________ ????? ??????? ?? ?, B, C ? D ? ? ??????. ?