Природен свят - Page 15

? ?????? ?????????. ? ??? ?? ????????? ?? ???????? ?? ???????? _________________________ ? ??? ?? ?????????? _________________ _________________________________ ?? ????????: ????????, ?????? ?????, ?????????? ???, ?????, ????????, ????????, ?????, ???????? ????.