Εφημερίδα 2ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης - Page 5

Σκέψεις και λόγια για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό 1. Η ανακύκλωση βοηθάει στην ………………………. ανάπτυξη. 2. Ανακυκλώνω γιατί ………………………. για το περιβάλλον 3. Σώζω το περιβάλλον ανακυκλώνοντας και χρησιμοποιώντας ………… ………. πηγές ενέργειας. 4. Η ανακύκλωση συμβάλλει στην ………………….. του χώρου. 5. Η απόθεση ηλεκτρικών συσκευών στο περιβάλλον επιδεινώνει την …… ……….. του ανθρώπου. 6. Χωρίς ανακύκλωση ………………………. το περιβάλλον. 7. Συσκευή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε φως. 8. Το αν ακυκλώνω ανάποδα. 9. Για να γίνει ανακύκλωση απαιτείται ……………………… των πολιτών. 10. Ανακυκλώνεται και αυτή η συσκευή. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Η ομάδα Δημιουργικής Ανακύκλωσης του σχολείου μας στο πλαίσιο της δράσης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» και μέσω της διαδικασίας «UPCYCLING» επαναχρησιμοποίησε πολυκαιρισμένα και φθαρμένα εξαρτήματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως βασικό υλικό για την κατασκευή χρήσιμων αντικειμένων! Ο όρος «UPCYCLING» αναφέρεται στη διαδικασία μετατροπής των απορριμμάτων ή άχρηστων υλικών σε νέα προϊόντα καλύτερης ποιότητας και περιβαλλοντικής αξίας. Κύριος στόχος της δράσης μας είναι η βιωματική ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διαδραστική αυτή εφαρμογή ενίσχυσε τη φαντασία, το ενδιαφέρον, την ομαδικότητα καθώς και τη δημιουργική σκέψη και έκφραση των μελών της Ομάδας μας με αποτέλεσμα… τις κατασκευές που εκθέσαμε στο αίθριο του σχολικού κτηρίου! Στα πλαίσια της προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα της ενδοσχολικής βίας αλλά και να αναλάβουν δράσεις με στόχο την πρόληψη του φαινομένου της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού έχει δημιουργήσει το «Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού» και έχει ζητήσει από κάθε σχολείο να οριστεί ένας Υπεύθυνος για τα θέματα της Σχολικής Βίας. Στο σχολείο μας έχει οριστεί η υπογράφουσα. Τι ορίζεται όμως ως ενδοσχολική βία και εκφοβισμός (school bullying); Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται σκόπιμη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία από ένα μαθητή σε έναν άλλο. Σε αυτήν την περίπτωση ο μαθητής που εκφοβίζεται δεν προκαλεί ποτέ αλλά αντίθετα αδυνατεί να αντιδράσει. Αυτός ο όρος δεν πρέπει να συγχέεται με την επιθετικότητα μεταξύ των μαθητών που είναι χαρακτηριστικό της ηλικίας τους. Τι συμβαίνει σε ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας; Πώς νιώθουν όσοι συμμετέχουν σ’ αυτό; Συχνά το «ισχυρότερο» παιδί αντλεί από την πράξη του κάποιο όφελος, όπως ευχαρίστηση, κύρος, υλικά αποκτήματα, ενώ το «αδύναμο» παιδί δεν μπορεί να προστατέψει με ουσιαστικό και ριζικό τρόπο τον εαυτό του. Ο μαθητής που εκφοβίζεται συχνά νιώθει θυμό, φόβο, ντροπή και ενοχή γι’ αυτό που βιώνει και γι’ αυτό δεν μπορεί να μιλήσει. Οι αντιδράσεις των παρατηρητών είναι ποικίλες και ανάλογες της σχέσης που έχουν με τα δύο παιδιά: αδιαφορούν ή υπερασπίζονται το αδύναμο παιδί ή ενθαρρύνουν το ισχυρότερο παιδί να προσφέρει ακόμη περισσότερο «θέαμα»ή συχνότερα σοκάρονται και φοβούνται. Συμπερασματικά: Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι και ομαδικό φαινόμενο, καθώς δεν αφορά μόνο τον μαθητή που εκφοβίζει και εκείνον που εκφοβίζεται, αλλά και όσους είναι παρόντες ή γνωρίζουν την ύπαρξή του, δηλαδή τους παρατηρητές, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε μαθητές είτε ενήλικες. Ο μαθητής που εκφοβίζει δε μιλά, γιατί δε θέλει. Ο μαθητής που εκφοβίζεται δε μιλά, γιατί δεν μπορεί. Οι παρατηρητές όμως; Η θέση τους μπορεί να είναι παθητική, ουδέτερη, υποστηρικτική στον ένα ή στον άλλο μαθητή. Ο ρόλος τους μεγεθύνεται σταδιακά και η σιωπή τους γίνεται ανοχή στον θύτη, συμμετοχή στον εκφοβισμό. Ας σκεφτούμε όλοι λοιπόν τι είδους σχολείο θα θέλαμε να έχουμε, σε τι είδους σχολείο θα θέλαμε να ζούμε, σε τι είδους σχολείο θα θέλαμε να ονειρευόμαστε, να παίζουμε, να αστειε