Εφημερίδα 2ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης - Page 4

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Υλοποίηση έρευνας: Δημοσιογραφική Ομάδα Συγγραφή / ερμηνεία αποτελεσμάτων: Ιωάννης Γερέλκης, Χρύσα Δούκα, Άρτεμις Ηλιάδου, Ειρήνη Πεντσιούδη Τον περασμένο Οκτώβριο, μήνα διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μαθητικών συμβουλίων, τα μέλη της Δημοσιογραφικής Ομάδας πραγματοποίησαν μια μικρή έρευνα, για να ανιχνεύσουν τις απόψεις των παιδιών του Γυμνασίου μας σχετικά με τον συγκεκριμένο θεσμό. Η έρευνα υλοποιήθηκε με ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο που ετοίμασαν τα μέλη της Ομάδας και επέδωσαν σε 176 μαθητές μας (94 κορίτσια και 82 αγόρια) από όλες τις τάξεις. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν προαιρετική και τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες της ερευνητικής δεοντολογίας και προπάντων της ανωνυμίας. Ο θεσμός των μαθητικών συμβουλίων αριθμεί περίπου 30 χρόνια ζωής από την καθιέρωσή του στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εκπροσώπηση της μαθητικής κοινότητας μέσα στο σχολικό γίγνεσθαι. Πρόκειται για έναν θεσμό, ο οποίος συμβάλλει τόσο στην προετοιμασία των νέων ως αυριανών πολιτών όσο και στη γαλούχησή τους στα δημοκρατικά ιδεώδη, στον πλατύ κοινωνικό διάλογο, στη γνωριμία με τις εκλογικές διαδικασίες αλλά και με τις υποχρεώσεις ή τα δικαιώματά τους ως μελών μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Πώς όμως οι μαθητές μας αντιλαμβάνονται την προσφορά και τη σημασία της λειτουργίας των μαθητικών συμβουλίων; Τι περιμένουν από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους; Πώς «βλέπουν» τη στάση των συμμαθητών τους απέναντι στις σχολικές εκλογές και στα συμβούλια; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν στην έρευνα. Τα μέλη της Δημοσιογραφικής Ομάδας, αφού επεξεργάστηκαν τα αποτελέσματα, τα συζήτησαν μεταξύ τους και προσπάθησαν να τα ερμηνεύσουν. Η συζήτηση αυτή αφορούσε το μικρό δείγμα μαθητών του Γυμνασίου μας. Τα ευρήματα συνεπώς δεν είναι αξιόπιστα ερευνητικά αποτελέσματα. Φανερώνουν απλώς μια τάση σχετική με τις αντιλήψεις μόνο των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης. Η αντίληψη που έχουν οι μαθητές του σχολείου μας σχετικά με την προσφορά των συμβουλίων είναι κατά κύριο λόγο θετική. Το 46% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι τα μαθητικά συμβούλια βοηθούν αρκετά στη βελτίωση της ζωής των μαθητών στο Γυμνάσιο, ενώ το 15% των μαθητών της έρευνας θεωρούν ότι «δε βοηθούν καθόλου». Αρκετά παιδιά (39%) δίνουν βέβαια μια λιγότερη ικανοποιητική για τον θεσμό απάντηση («βοηθούν λίγο»), πράγμα που ίσως πρέπει να προβληματίσει τα μέλη των κοινοτήτων, ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργία των συμβουλίων και να αναδείξουν την αξία του θεσμού (γράφημα 1). Τα σχετικά ευρήματα καλό θα ήταν να τα δει κανείς σε συνδυασμό με τις επιμέρους επιλογές και αντιλήψεις των παιδιών ανά τάξη. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μαθητές της Α΄ Τάξης είναι εκείνοι που εμπιστεύονται -από ό, τι φαίνεται -περισσότερο τον θεσμό (71,36 %), ενώ οι μαθη- τές της Γ΄ τάξης είναι αυτοί που σε ποσοστό 29,31% θεωρούν ότι τα μαθ η τ ι κ ά συμβούλια δε βοηθούν στη βελτίωση της μαθητικής ζωής (γράφημα 2). Θετικά είναι όμως τα ευρήματα της έρευνας και για ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά στα μαθητικά συμβούλια. Στο ερώτημα «αν τα συμβούλια συμβάλλουν στη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των μαθητών», η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών (περίπου το 76%) απαντά ότι αυτό ο θεσμός το πετυχαίνει σε έναν αρκετά μεγάλο ως πολύ μεγάλο βαθμό. Μετρήθηκε επίσης η αντίληψη που έχουν οι μαθητές μας για τη στάση των συμμαθητών τους απέναντι στη διαδικασία των εκλογών(γράφημα 3). Το 39% των παιδιών θεωρούν ότι οι συμμαθητές