Εφημερίδα 2ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΥΛΛΟ 2 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Αλεξ/πολη, 2015