ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ COMMISSION feta_pop_eu - Page 2

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και ειδικά με το άρθρο 24.4 της συμφωνίας ΤRIPS του ΠΟΕ, η ιστορική προέλευση από αυτές τις προηγούμενες χρήσεις δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ήδη οι συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν με τον Καναδά και τις χώρες της Ν. Αφρικής άνοιξαν τον δρόμο για έναν σημαντικά δικαιότερο ανταγωνισμό. Η εναλλακτική θα ήταν να διατηρηθεί η τρέχουσα κατάσταση που θα σήμαινε καμμία ειδική προστασία για την Φέτα. Στις συμφωνίες με Καναδά και Νότια Αφρική η Φέτα αναλογικά προστατεύεται και αναγνωρίζεται ως Ελληνική Γεωγραφική Ένδειξη, εμποδίζοντας έτσι αυτήν να καταστεί κοινή ονομασία. Η συμφωνία επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς στην σήμανση και προδιαγραφές στο μη ΠΟΠ προϊόν ( όπως η υποχρέωση να αναφέρεται η πραγματική χώρα προέλευσης και η σύνθεση γάλακτος, η απαγόρευση χρήσης Ελληνικών σημαιών και άλλες επινοήσεις που επικαλούνται Ελληνική επικράτεια και επιπροσθέτως οι όροι στυλ και τύπου…) H διαφορά της μεταχείρισης που εσείς επικαλείσθε σε σύγκριση με την πλήρη κατοχύρωση άλλων ΠΟΠ προϊόντων οφείλεται στο γεγονός ότι στον Καναδά και στην Ν. Αφρική δεν διαπιστώθηκε προηγούμενη χρήση τους ούτε υπήρξαν σχετικές διεκδικήσεις κοινής ονομασίας σχετικές με τα προϊόντα τους. Ως αναφορά τον Καναδά υπήρξαν 4 άλλες Γεωγραφικές ενδείξεις Ευρωπαϊκών τυριών στην ίδια περίπτωση με την Φέτα και τα οποία αναλογικά θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που θα έχει και η Φέτα. Δέσμευση να ενισχύσουμε την προστασία της Φέτας Εσείς εκτιμάτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επισήμως δεσμευθεί να ζητήσει μια μελλοντική βελτίωση του καθεστώτος προστασίας της Φέτας στην Ν. Αφρική και στον Καναδά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα δεσμευθεί να κάνει χρήση των κατάλληλων μηχανισμών που προβλέπονται σε αυτές τις συμφωνίες με στόχο την επιπλέον αύξηση του επιπέδου προστασίας που δόθηκε στο όνομα Φέτα, τέτοια δέσμευση δόθηκε μεταξύ άλλων με επίσημες δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και από απαντήσεις του Επιτρόπου Χόνγκαν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έγγραφες επερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρ- 004696/2016 και 004719/2016,2. Aπο την άποψη αυτή το βασικό στοιχείο που θα μπορούσε να διευκολύνει τέτοια ενισχυμένη προστασία είναι η εκπαίδευση των καταναλωτών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προέλευση και την ποιότητα της ΠΟΠ Φέτας, επιτρέποντας τους καταναλωτές των εταίρων που διαπραγματευόμαστε να κατανοήσουν πλήρως τις μοναδικές προδιαγραφές του γνήσιου προϊόντος. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε στις παραπάνω αναφερόμενες δηλώσεις της ότι θα προσφέρει συνεχιζόμενη υποστήριξη στα κράτη μέλη, παραγωγούς και εξαγωγείς γεωγραφικών ενδείξεων με σκοπό να προβάλλει τις γεωγραφικές τους ΠΟΠ ενδείξεις. Σχετικά με αυτό ένα εκτενές εργαστήριο αφιερώθηκε στις 11 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα. Ελπίζω οι ως άνω εξηγήσεις να αποδειχθούν χρήσιμες. Ειλικρινά δικός σας John A. CLARKE (εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης)