ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Page 8

Β . Στην έρευνά μας θέλαμε να διαπιστώσουμε αν οι κάτοικοι κάνουν ανακύκλωση στο δήμο μας και ποια υλικά είναι αυτά που συγκεντρώνουν περισσότερο . Το 50 % των πολιτών δηλώνει ότι κάνει ανακύκλωση χαρτιού και αλουμινίου συχνά . Το 35 % δηλώνει ότι κάνει ανακύκλωση γυαλιού και πλαστικού συχνά . Το ποσοστά δεν είναι αρκετά ικανοποιητικά . Θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών . Γ . Παρατηρήσαμε επίσης ότι όλα τα μέλη της οικογένειας ασχολούνται με τη συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών .
Εργασία του μαθητή Χριστ . Στέφανου με το πρόγραμμα TOONDOO
7