ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Page 7

Τα συμπεράσματα από την έρευνά μας είναι τα εξής . Α . Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάδοι για την ανακύκλωση χαρτιού , πλαστικού , αλουμινίου και γυαλιού αρκετοί και μάλιστα σχετικά κοντά στα σπίτια των δημοτών . Οι κάδοι για την ανακύκλωση του χαρτιού είναι περισσότεροι προφανώς γιατί το χαρτί μπορεί να συγκεντρωθεί και να ανακυκλωθεί πιο εύκολα .
Ουφ !!! πλησιάζουμε στο τέλος της επεξεργασίας
6