ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Page 6

Κουραστική η έρευνα αλλά απαραίτητη για να βγάλεις σωστά συμπεράσματα
Η ΕΡΕΥΝΑ
Το πρώτο πράγμα που μας απασχόλησε ήταν το ερώτημα αν στο δήμο που ζούμε υπάρχουν αρκετοί κάδοι ανακύκλωσης . Επίσης θέλαμε να διαπιστώσουμε αν οι κάτοικοι κάνουν ανακύκλωση . Έτσι δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο για να κάνουμε τη δική μας έρευνα .
Η έρευνα θέλει και επεξεργασία . Ώρα για δουλειά
Η στατιστική επεξεργασία έγινε στο εργαστήριο πληροφορικής από τους μαθητές των τμημάτων Ε1-Ε3
5