ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Page 26

Στο πρόγραμμα της περιβαλλοντικής συμμετείχαν : Οι μαθητές / τριες του Ε1
Αϊτιν . Άγγελος , Αμοιρ . Παρασκευή , Αυγητ . Θόδωρος , Γαλατ . Χρύσα , Ζέφ . Αρμάντα , Ζηνον . Δαμιανός , Καλαϊτ . Χαρίκλεια , Καλπακ . Άννα , Καρασαβ . Παναγιώτης , Καρατ . Πωλίνα , Κουκ . Χριστίνα , Κυπαρ . Όλγα , Κυριακ . Θεόκλητος , Κωνσταντ . Στυλιανή , Λαζαρ . Γεωργία , Μπαρδ . Αλεξάνδρα , Ναλμπαντ . Κυριακή , Νουρλόγ . Ραφαήλ , Παυλ . Σωτήριος , Σουλημί . Θεόδωρος , Τσάγ . Δημήτριος , Τσιούλ . Γεωργία , Φλαμπουρ . Παναγιώτα , Χριστοφ . Ηλιάνα
25