ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ | Page 11

Μήνυμα του προέδρου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης
Η ανακύκλωση είναι ένας τρόπος επαναχρησιμοποίησης υλικών αφού αυτά υποστούν πρώτα μια απλή επεξεργασία αντί να καταλήξουν στα σκουπίδια ως άχρηστα
Εργασία της μαθήτριας Καρατ . Πωλίνας
10