Информатор на општина Новаци 32 - Page 4

Градоначалникот на Новаци- нов претседател на Комисијата за рурален развој, при ЗЕЛС Лазар Котевски, градоначалник на општина Новаци, е новиот претседател на Комисијата за рурален разво