Информатор на општина Новаци 32 - Page 2

ИГРОТЕКА „БАМБИ“с.НОВАЦИ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 10 ДО 12 :30 ЧАСОТ ЦЕНА 400 ДЕНАРИ МЕСЕЧНО Првиот број на весникот „Општински информатор“ излезе во јуни 2012 година Весникот излегува како едномесечник Редакција : Катерина Чукалеска,Мирјана Кузмановска, Елена Николовска Техничка поддршка : Игорче Ристевски Издава : Општина Новаци Градоначалник: Лазар Котевски Печати : Графопром – Битола Тел/фaкс: 20 30 60 e-mail: [email protected] web: www.opstinanovaci.gov.mk адреса: Општина Новаци, 7211 с.Новаци 2