Информатор на општина Новаци 32 - Page 19

Со новогодишни претстави заврши проектот со детските градинки во Живојно,Добромири и Агларци Со приредба за Нова година и Божик беше означен крајот на шестмесечниот проект на општина Новаци со кој беа отворени три игротеки во Живојно,Агларци и Добромири.Проектот е на општина Новаци а е реализиран со помош на УНДП , Агенцијата за вработување и МТСП на РМ. „Со новогодишни приредби на дечињата во сите три села го означивме завршетокот на овој проект за општинско корисна работа кој е реализиран преку УНДП.Исто така ги посетивме и подвижната иг `4/