Информатор на општина Новаци 32 - Page 16

Донација 40 кебина од Општина Новаци во домот за стари лица Сју Рајдер Градоначалникот Лазар Котевски со дел од општинската администрација донираа 40 тина прекривки и ќебиња за штитениците на домот за стари и изнемоштени лица „ Сјуе Радер“ од Битола. „Обично сите донираат за време на некои празници, но ние еве тоа го пра B