Информатор на општина Новаци 23 - Page 14

Се одржа 17-тата седница на Советот на општина Новаци Советниците на Советот на општина Новаци денеска ја одржаа 17 тата седница од нивното кон `t`