ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ | Page 54

Συμπεραίνουμε ότι τα περισσότερα παιδιά αγαπούν το διάβασμα και διαβάζουν αρκετά βιβλία . Τα περισσότερα παιδιά δανείζονται βιβλία από τη δανειστική βιβλιοθήκη . Γενικά , είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας .
[ 54 ]