ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ - Page 44

Το Στ2 έκανε τη δική του πρόταση για την εικονογράφηση των εξωφύλλων των βιβλίων που διάβασε .
[ 44 ]