ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ - Page 35

Τίτλος βιβλίου : Για την πατρίδα . Νέος τίτλος : Το Βυζάντιο και οι Βούλγαροι .
Οι ήρωες του βιβλίου από την ομάδα του E1
Ο Ασώτης Ταρωνίτης έχει ένα φίλο τον Αλέξιο . Αιχμαλωτίστηκαν το 995 μ . Χ . Παντρεύτηκαν δυο όμορφες γυναίκες , τη Θέκλα και τη Μιροσλάβα . Ο Αλέξιος ήταν ένας πολεμιστής και είχε ένα φίλο τον Ασώτη . Πριν του ανατεθεί μια δύσκολη αποστολή η Θέκλα του ζήτησε να παντρευτούν . Εκείνος δέχθηκε και την άλλη μέρα έφυγε για την αποστολή του . Ο Χαραλάμπης είναι ένας στρατηγός . Είναι ευσεβής . Όταν πηγαίνει να πολεμήσει ευλογεί τα όπλα του στην εκκλησία . Έχει αδερφή τη Θέκλα που είναι η γυναίκα του Αλέξιου . Η Θέκλα μια όμορφη συνετή γυναίκα που βοήθησε τον Αλέξιο στην αποστολή του .
Η αρχή της ιστορίας από την ομάδα του Ε3 ………. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ βρίσκονταν στη μικρά Ασία για να ελευθερώσει το Χαλέπι που το πολιορκούσε ένα χρόνο ο Εμίρης της Αιγύπτου . Οι Βούλγαροι αποφάσισαν να κατακτήσουν τη Μακεδονία με βασιλιά το Σαμουήλ . Με το στρατό του ο Σαμουήλ ρήμαξε , έσφαξε , έκαψε ό , τι βρήκε στο δρόμο του . Ο Βασίλειος για να ελευθερώσει τη Μακεδονία πολέμησε τους Βουλγάρους για 4 χρόνια …….. ……… Ο Σαμουήλ έφθασε στη Θεσσαλονίκη που είχε βασιλιά τον Γρηγόριο Ταρωνίτη Αυτός είχε ένα γιο τον Ασώτη . Ο Γρηγόριος είπε στο γιο του να πάει να πολεμήσει . Ο Ασώτης δέχτηκε . Ενώ προχωρούσε έπεσε στη παγίδα που του έστησε ο Σαμουήλ .. Πολέμησε γενναία με ένα παιδικό του φίλο τον Αλέξιο και λίγους πιστούς . Ο Σαμουήλ έσφαξε τους Έλληνες και φυλάκισε τον Αλέξιο και τον Ασώτη …... …. Όταν έμαθε ο αυτοκράτορας για τη Θεσσαλονίκη , έστειλε τον πιο ικανό του στρατηγό να σταματήσει το Σαμουήλ . Ο Ουρανός σκότωσε όλους τους Βουλγάρους και ο Σαμουήλ αναγκάστηκε να υποχωρήσει …… Η συνέχεια της ιστορίας στο βιβλίο .
[ 35 ]