ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ - Page 28

Οι μαθητές των τμημάτων Ε1 και Ε3 αφού διάβασαν τα βιβλία τους , εικονογράφησαν νέα εξώφυλλα και οπισθόφυλλα . Τα παιδιά του Ε3 δημιούργησαν τα εξώφυλλα και τα παιδιά του Ε1 τα οπισθόφυλλα . Επίσης έδωσαν νέους τίτλους στα βιβλία τους .
Τίτλος βιβλίου : Ιουστινιανός
Νέος τίτλος του βιβλίου :
Ο φτωχός Σαββάτιος γίνεται αυτοκράτορας
Εξώφυλλο Ε3 Οπισθόφυλλο Ε 1
Η ιστορία αρχίζει το 400 μ . Χ . Οι ήρωες του βιβλίου είναι ο Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος , που αργότερα πήρε το όνομα Ιουστινιανός , ο Γερμανός και η Θεοδώρα .
Το βιβλίο μιλάει για τη ζωή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και τις ενέργειες που έκανε για να προστατεύσει το κράτος του από τους εχθρούς . ( αναφορά των παιδιών του Ε1 )
Η ομάδα του Ε1 που διάβασε το βιβλίο σκέφτηκε να γράψει ένα μικρό θεατρικό και να ζωγραφίσει τους ήρωες . Κόλλησαν τους ήρωες σε μικρά ξυλάκια και αποφάσισαν να διηγηθούν την ιστορία του βιβλίου στους συμμαθητές τους παίζοντας κουκλοθέατρο .
Η ιδέα άρεσε και στις υπόλοιπες ομάδες οι οποίες με τη σειρά τους έφτιαξαν τις δικές τους δημιουργίες . Δείτε το αποτέλεσμα . Eίναι εντυπωσιακό !
[ 28 ]